Kaavaillassa esitellään laajoja strategisia suunnitelmia

Lohjan kaupungin Kaavoitusohjelma 2023–2025 on valmisteltu pitkälti aikaisempiin periaatteisiin nojaten, mutta uudella otteella.

Ohjelmassa hankkeita on karsittu paljon ja priorisoitu uudella tavalla. Uudenlaisen ohjelmoinnin tarkoituksena on purkaa kaavasumaa; kaavoituksen sujuvoittamiseksi on meneillään monia muitakin toimia.

Tärkeimpänä yleiskaavatyönä ajantasaistetaan taajamaosayleiskaavaa. Asemakaavoituksessa on tulevana vuonna priorisoitava ESA-radan ratasuunnittelun edellyttämiä asemakaavoja sekä muutamia työpaikkatonttien kannalta keskeisiä kaavoja.

Kaavoitukseen kuuluu paljon muutakin kuin kaavojen tekemistä. Muuttuva lainsäädäntö edellyttää lähiaikoina tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymistä, ja Lohja on mukana pilotoimassa työskentelyä monessa valtakunnallisessa hankkeessa sekä omassa arjessaan.

Kaikille avointen kaavailtojen järjestäminen jatkuu. Kaavailta on asukkaille, toimijoille ja muille kaavoituksesta kiinnostuneille tarkoitettu vapaamuotoinen tilaisuus, jossa on mahdollisuus tutustua sillä hetkellä käsittelyssä olevien kaavojen aineistoon sekä tavata kaavoittajien lisäksi myös kaupungin muita asiantuntijoita, hankkeiden konsultteja ja vetäjiä. Tilaisuuksissa on yleensä käynyt runsaasti osallisia.

Ensimmäisessä kaavaillassa 26.1. esitellään vuoden 2023 kaavoitusohjelmaa, taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeita sekä vuonna 2022 hyväksyttyä Maankäytön rakennemallia 2022-2052. Tilaisuus alkaa klo 17.30 esittelyillä, ja klo 18.15 siirrytään totutusti vapaaseen keskusteluun pöytien äärelle.

Taajamaosayleiskaavan päivitystyö on käynnistynyt vuoden 2023 alussa. Kaava-alueeseen sisältyy suuri osa nykyisestä taajama-alueesta, eteläisestä Kirkniemestä Paloniemen ja Karnaisten alueille sekä taajaman pohjoisosaan Muijalaan ja Vihdin kunnan rajaan saakka. Kaava ohjaa alueen maankäytön kehitystä, kuten asumisen painopisteitä ja työpaikka-alueiden kehittämistä. Esittelyssä perehdytään kaavan päivittämistarpeisiin.

Viime vuonna valmistunut Maankäytön rakennemalli kuvaa Lohjan maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä vuosina 2022-2052. Rakennemallissa tarkastellaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämistä. Tilaisuudessa esitellään rakennemallin keskeiset muutokset ja mihin suuntaan rakennemalli ohjaa kaupungin kehitystä.

Kevätkaudella 2023 kaavailtoja järjestetään neljänä torstaina (26.1., 9.3., 20.4. ja 1.6.) Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17:30-19:00. Tervetuloa!

Tutustu kaavoitukseen ja seuraa kaavaprosessien etenemistä: www.lohja.fi/kaavoitus

 

 

Share This