Kaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 19 -harjoitus Länsi-Uudellamaalla

Harjoitus Virkkalan Kalkki-Petterin alueella 3.6.2019 klo 8.00 – 14.00

Kaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 19 -harjoitus järjestetään Uudenmaan alueella 3.-10.6.2019. Harjoitus on tammikuussa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten sekä viime heinäkuussa palveluksensa aloittaneiden varusmiesjohtajien, valmiusyksikön ja sotilaskuljettajien loppusotaharjoitus. Tämän vuoden harjoitukseen osallistuu myös noin 120 sotilaan vahvuinen kevyt jalkaväkiyksikkö Iso-Britanniasta. Kahdenvälinen yhteistoimintaharjoitus UWFEX19 (Urban warfare exercise) on osa maiden maavoimien sopimaa yhteisharjoittelua.

Harjoitusjoukkojen koulutuksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita päivittäin, joista voi aiheutua melua harjoituskohteiden lähistöllä. Lisäksi harjoitukseen osallistuu kaksi NH90-kuljetushelikopteria, joiden lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa Uudenmaan alueella.

Harjoitukseen liittyen joukot harjoittelevat Lohjan alueella seuraavasti:
Virkkala, Kalkki-Petteri, ma 3.6.2019. Alueella käytetään harjoitusampumatarvikkeita klo 8.00 – 14.00.
Andersberg, Mustio 5.-7.6.2019. Alueella ei käytetä harjoitusampumatarvikkeita.

Lohjan lisäksi harjoituksia on Helsingissä, Karjaalla, Kirkkonummella, Salossa, Tammisaaressa ja Vihdissä.

Harjoituksen tiedote löytyy Kaartin jääkärirykmentin verkkosivuilta (fi, sve, eng):
https://maavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sapeli-19-harjoitus-kehittaa-joukkojen-suorituskykya-rakennetulla-alueella-seka-suomen-ja-iso-britannian-kahdenvalista-yhteistoimintakykya 

Melutiedote puolustusvoimien ampuma- ja melutiedotteista:
https://puolustusvoimat.fi/ajankohtaista/ampuma-ja-melutiedotteet/tiedote/?annId=cea88ae0-d2a1-00cc-c686-45d617dee1b7

Kaartin jääkärirykmentti

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This