Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle, esiopetukseen, koulukuljetukseen ja iltapäiväkerhoon Lohjalla

Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta sähköisesti ajalla 11. – 25.1.2023.

Vuonna 2016 tai aiemmin syntyneiden lasten huoltajille lähetetään ilmoittautumisohjeet 11.1.2023 Wilma-viestillä.

Muualla kuin Lohjan kaupungin esiopetuksessa olevien lasten huoltajille postitetaan kotiin ilmoittautumiskirje viikolla 1, jos kirjettä ei ole tullut 13.1.2023 mennessä otathan yhteyttä lähikouluun.

Koulupaikka määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan. Mahdollista on hakea muuhunkin kuin omaan lähikouluun. 

https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/perusopetus/hae-kouluun/lahikoulu-ja-oppilaaksiottoalue/  Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet löytyvät Lohjan sivuilta: https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2021/12/202121188-12.pdf 

Lisätietoja antaa opetuspäällikkö Liisa Saarniniemi p. 044 374 3740.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2023–2024

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti ajalla 11. – 25.1.2023.
Esiopetusta tarjotaan 4 t /pv ajalla 10.8.2023 – 31.5.2024 päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikoja.

Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Sähköisen ilmoittautumisen lomake löytyy Lohjan kaupungin Internet-sivuilta.https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen/ Täältä löytyy myös varhaiskasvatushakemus esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevia varten. Ne lapset, joille on jo myönnetty varhaiskasvatus paikka, eivät tarvitse uutta hakemusta. 

Lomakkeiden paperiversioita saa myös kaikista päiväkodeista ja kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksesta (Karstuntie 4, 08100 Lohja).

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Anu Koivumäki p. 044 369 1290

 

Koulukuljetukseen hakeminen

Koulukuljetushakemukset tehdään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilman koulukuljetuslomakkeella. Lomake löytyy kohdasta hakemukset ja päätökset. Lisätietoja saa Wilma-viestillä logistiikkayksiköstä tai omalta lähikoululta.

Esiopetus kuljetusta tarvitsevat saavat Wilma-tunnukset kuljetuksen hakemista varten osoitteesta:

varhaiskasvatus@lohja.fi. Esi- ja koulukuljetusten periaatteet löytyvät Lohjan www-sivuilta. 

 

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville oppilaille tarkoitettua iltapäivätoimintaa järjestetään lähikoulu jaon mukaan alueittain. Toiminnan järjestämispaikat varmistuvat kokonaistarpeen mukaan. Mikäli hakijoita toimintaan on enemmän kuin mitä voidaan ottaa, paikat täytetään arpomalla. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00–17.00 välisenä aikana. 

Koulumatka etuuden mukaista koulukuljetusta ei järjestetä koululaisten iltapäivätoiminnasta kotiin. Jalavan erityiskoulun oppilaille järjestetään yhteiskuljetus kotiin klo 16. Lisätietoja löytyy iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta. 

Hakemukset iltapäivätoimintaan tehdään Wilman kautta, kohdasta hakemukset ja päätökset. Hakuaika alkaa 11.1.2023 ja päättyy 28.2.2023 klo 14. Kerhopaikoista ilmoitetaan hakeneille Wilmassa huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa suunnittelija Joni Pitkonen p. 050-5675897.

 

Lohjan kaupunki

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Share This