Ti 14.00 -6 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, se 7 m/s.
Ke 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, se 6 m/s.
To 14.00 -1 °C, Pilvistä, runsasta lumisadetta, se 3 m/s.
Tisdag 16.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Juridisk service / Skuldrådgivning

INVÅNARE

Ekonomi- och skuldrådgivning

Lojo stads ekonomi- och skuldrådgivnings serviceområde är Lojo stad.

Ekonomi- och skuldrådgivningen ger

  • lagstadgad service som är avgiftsfri för klienten
  • information och rådgivning för privatpersoner om skötseln av ekonomi och skulder
  • hjälp i planeringen av ekonomin
  • råd och hjälp för klienten att reda ut skuldsättningssituationen som helhet och lösningsmöjligheterna
  • hjälp åt gäldenärer i medlingsförhandlingar med fordringsägarna
  • hjälp vid sammanställning av ansökningar till domstol enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner
  • hjälp vid ansökan om saneringslån som Garanti-Stiftelsen garanterar
  • råd och hjälp åt gäldenärer i skötseln av betalningsprogrammet under hela programtiden
  • vid behov instruktioner åt klienten om att söka juridisk eller annan behövlig hjälp

Länkar

Konsumentverket

Justitieministeriet

Suomen asiakastieto Oy

Garanti-Stiftelsen

 

Kontaktinformation

EKONOMI- OCH SKULDRÅDGIVNING
PB 71
08101 LOJO

Ekonomi- och skuldrådgivare
Lea Rautiainen

Besöksadress
Karstuvägen 4
08100 LOJO

lea.rautiainen(a)lohja.fi
Fax (019) 369 4326

Tidsbeställning och
rådgivning

(019) 369 1248

Du är här:  INVÅNARE / Juridisk service / Skuldrådgivning
Upp