Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Idrott och friluftsliv / Fiske

INVÅNARE

Bestämmelser om fiske och kräftfiske på stadens vattenområdenRedskapsmärken kan lösas ut på kundservicecentret i stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 LOJO.

Tillstånd för stående fångstredskap säljs till Lojobor och personer som äger en fritidsbostad inom staden, nedan Lojobor, för husbehovs- och rekreationsfiske samt för yrkesfiske när det gäller siklöja.

För husbehovs- och rekreationsfiske säljs tillstånc för högst 4 redskapsenheter per person. För yrkesfiske av siklöja säljs tillstånd för högst 8 redskapsenheter per person. För kräftfiske säljs tillstånd för högst 10 redskapsenheter per matlag. Tillstånden är personliga och det är förbjudet att överlåta fiskerätten åt någon annan. Den som köper ett tillstånd för stående fångstredskap ska, om han inte är under 18 år eller över 65 år, uppvisa ett verifikat över giltig statlig fiskevårdsavgift.

Lojobor behöver inte något separat tillstånd för ljusterfiske, harpunfiske eller katsa på vattenområden som staden äger.

Vid spinnfiske eller trolling med ett spö ska Lojobor eller utsocknes som inte är under 18 år eller över 65 år kunna uppvisa verifikat över att de har betalat statlig fiskevårdsavgift och länsbaserad handredskapsavgift. Vid trolling med mer än ett spö ska verifikat över stadens trollingavgift kunna uppvisas. Ett tillstånd för trollning med mer än ett spö är båtlagsspecifikt.

Fångstredskapen ska märkas på det sätt som föreskrivs i förordningen om fiske och redskapsmärket ska fästas på redskapet så att det är synligt på vattenytan eller isen.

Det är förbjudet att idka fångst med fasta redskap (nät) på öppet vatten från islossningen till den 30 juni.

Vid fiske på Lojo sjö ska redskapets maskstorlek vara minst 100 mm i fråga om nät som är över 2 meter höga (stolpe 50 mm).
Nät för siklöja får vara högre än två meter. Maskstorleken får vara höst 50 mm (stolpe 25 mm).
I Lojo sjö är minimimåttet för gös 42 cm och för kräfta 10 cm.

Ljusterfiske är tillåtet från 1.8. till 31.12.
Kräftfiske är tillåtet från 21.7. (kl. 12) till 31.10.

Följande fångstredskap får användas med märke för redskapsenhet:

Nät   längd  30 m 1 redskapsenhet
Ryssja 1 redskapsenhet
Långrev  100 krokar 2 redskapsenheter
Krokar  10 st.  1 redskapsenhet
Kräftbur 1 redskapsenhet

Priset för en redskapsenhet är 20,00 euro för Lojobor. Priset för en kräftfiskeenhet är  10,00 euro. Till utsocknes säljs inte tillstånd för fiske med stående redskap.

För trolling med mer än ett spö ska Lojobor betala 20,00 € per år för en reskapsenhet.
Tillstånd för  trolling med mer än ett spö kostar 35,00 € per år och 10,00 € per vecka för utsocknes.

Redskapsenhetsavgiften betalas direkt till Lojo stads konto FI5910963000220332. Skriv UISTELU i meddelandefältet.

Priserna inkluderar moms.

För yrkesfiske av siklöja ska bokföring föras över fångsten och rapportering av fångsten är ett villkor för att få tillstånd under följande år. Västra Nylands vatten och miljö rf behandlar fångstbokföringen.

Lojo stad övervakar fisket på sina vattenområden. Fiskeövervakare är Kari Kenttinen, tfn 040 533 7263. Lojoborna ombeds därtill kontakta kundservicecentret vid Lojo stad vid misstankar om brott mot bestämmelserna. Lojo stad, Kundservicecentret, Karstuvägen 4, 08100 Lojo. Öppet mån, ons, tor kl. 9.00–16.00, tis kl. 9.00–17.00 (under perioden 26.6–31.7.2017 tis kl. 9.00–16.00), fre kl. 9.00–15.00. Tfn (019) 369 4300.

Du är här:  INVÅNARE / Idrott och friluftsliv / Fiske
Upp