Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Rådgivningar / Erkännande av faderskap

INVÅNARE

Erkännande av faderskap

Efter ändringen av faderskapslagen erkänns faderskap efter 1.1.2016 i första hand på mödrarådgivningen som familjen även annars besöker. Något separat besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet är fött behövs inte längre efter lagändringen. Erkännande av faderskap gäller inte barn som föds inom äktenskapet. I oklara fall kan erkännandet inte göras på rådgivningsbyrån. Då utreds faderskapet hos barnatillsyningsmännen.

Föräldrarna informeras om möjligheten att erkänna faderskapet i samband med besöken på mödrarådgivningen och erkännandet görs vanligtvis under graviditetsveckorna 28–32.

Fadern ger erkännandet till hälsovårdaren i moderns närvaro. Föräldrarna informeras om faderskapets rättsliga verkningar som båda föräldrarna ska förstå och godkänna. Samtidigt kan föräldrarna avtala om gemensam vårdnad av barnet.

Erkännandet av faderskapet ger barnet vissa rättigheter
• barnet får ett släktförhållande till fadern och faderns sida av släkten inkl. arvsrätt
• barnet har möjlighet att få även fadern som vårdnadshavare
• barnet har rätt att träffa sin far om barnet och fadern bor separat
• barnet har rätt till underhåll av sin far tills barnet har fyllt 18 år och även därefter för utbildning om det är skäligt
• barnet kan ges faderns släktnamn
• barnet får rätt till faderns eventuella pensions- och försäkringsförmåner.

I samband med erkännandet ska både modern och fadern bestyrka sin identitet med ett giltigt identitetsbevis (t.ex. pass, personkort eller ett körkort beviljat efter 1990).

Rådgivningsbyrån skickar erkännandehandlingarna till barnatillsyningsmännen. Ett i förväg erkänt faderskap kan tas tillbaka hos en barnatillsyningsman inom 30 dagar efter barnets födsel. Efter denna väntetid fastställer magistraten faderskapet och barnatillsyningsmannen avtalet om gemensam vårdnad. De fastställda handlingarna postas till föräldrarna.

Hör dig för hos din egen hälsovårdare på mödrarådgivningen om du har frågor om hur faderskapserkännandet går till.Barnatillsyningsmännen svarar på frågor som gäller annat än förhandserkännande av faderskap.

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Rådgivningar / Erkännande av faderskap
Upp