Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 5 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 6 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Familjecentret / Hemservice för barnfamiljer

INVÅNARE

Hemservice för barnfamiljer

Enheten hjälper familjer att sköta uppgifter som hör till vanlig livsföring eller vården av barnen, i regel genom att göra det tillsammans med familjen.  En familj kan få hemservice för barnfamiljer på grund av funktionsnedsättande skäl (t.ex. utmattning, sjukdom, förlossning hos en förälder) eller på grund av en särskild situation i familjen (avsaknad av närståendenätverk, skilsmässa eller någon annan krissituation).

Hemservice för barnfamiljer erbjuds i regel på dagtid.  Beroende på situationen i familjen erbjuds hjälp även under andra tider. Syftet är att främja familjens möjligheter att klara av vardagen genom att utföra arbetet tillsammans och stärka familjens egna resurser. Hemservicen för barnfamiljer och det förebyggande familjearbetet utgör en helgjuten servicehelhet tillsammans med familjecentrets övriga tjänster.

Behovet av hemservice bedöms fallspecifikt tillsammans med familjen och servicen beviljas med beaktande av de tillgängliga resurserna. Hemservicen beviljas för viss tid och den är avgiftsbelagd förutom de första mötena för bedömning och planering. Avgiften fastställs enligt familjens bruttoinkomster och hemservicens omfattning.
Innehållet av hemservicen för barnfamiljer

Broschyren Hemservice för barnfamiljer och förebyggande familjearbete

Kommentarer
chefen för familjecentret Eija Tommila, tfn 044 374 0006, fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Familjecentret / Hemservice för barnfamiljer
Upp