Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Familjeinriktat socialarbete och barnskydd / Hemservice för barnfamiljer

INVÅNARE

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer handlar om att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt övrigt dagligt liv.
En familj kan få hemservice på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familjesituation. Servicen är tidsbegränsad och avgiftsbelagd. Avgiften fastställs enligt familjens betalningsförmåga och hemservicens omfattning.

En närvårdare inom hemservicen har till uppgift att
• hjälpa till och vägleda i hushållsarbete
• bidra till en smidig vardag
• hjälpa till och ge stöd i barnavård och uppfostran
• ge råd och hänvisa till behövliga tjänster.

Arbetsbeskrivningen för närvårdarna inom hemservicen omfattar inte akut vård av sjukt barn.
De anställda har tystnadsplikt och arbetet är konfidentiellt.
Ansökan om hemservice för en barnfamilj lämnas in på en särskild blankett och behovet utreds individuellt. En familj kan också hänvisas till servicen via social- och hälsovårdstjänsterna eller på eget initiativ kontakta hemservicekoordinatorn.

Kontaktinformation

Hemservicekoordinatorn för barnfamiljer Saija Saario
tfn 044 374 0188, mån–fre kl. 12–13
lapsiperheidentukipalvelut(a)lohja.fi (Medborgarkontot ger en säker förbindelse)

Information om medborgarkonto

Elektronisk kommunikation inom Lojo grundtrygghetssektor (på finska)

Blanketter

Ansökan om hemservice för barnfamilj (på finska)
Inkomstuppgifter för ansökan om hemservice för barnfamilj (på finska)

Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Familjeinriktat socialarbete och barnskydd / Hemservice för barnfamiljer
Upp