La 14.00 -3 °C, Puolipilvistä ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lördag 17.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Parkering av mopeder och motorcyklar

INVÅNARE

Parkering av mopeder och motorcyklar

Enligt vägtrafiklagen betraktas moped och motorcykel som fordon, varför vägtrafiklagens bestämmelser om stannande och parkering tillämpas på dem.

Moped får stannas och parkeras på gångbana och cykelbana. Mopeden ska placeras så att den inte föranleder oskälig olägenhet för användningen av gångbanan eller cykelbanan. Motorcykel får inte parkeras på gångbana eller cykelbana.

På ett parkeringsområde får moped eller motorcykel inte parkeras bredvid en markerad plats, om parkeringsområdet är försett med markerade rutor.

Den som parkerar en moped eller motorcykel på en avgiftsbelagd parkeringsplats ska betala parkeringsavgift. Det är tillåtet att placera flera i samma P-ruta, men parkeringsavgiften måste betalas separat för varje fordon. Parkeringsautomaten ger i allmänhet en minneslapp utöver den egentliga parkeringsbiljetten. Man kan med fördel sätta minneslappen på mopeden eller motorcykeln och ta med sig och spara den egentliga parkeringsbiljetten. Förare som har ålagts att betala felparkeringsavgift för att minneslappen har försvunnit från mopeden eller motorcykeln kan bifoga parkeringsbiljetten till sin begäran om omprövning för att bevisa att avgiften är betald.

Vid parkering av moped eller motorcykel på en ”skivplats”, d.v.s. i en P-ruta eller ett parkeringsområde där parkeringstiden begränsats med trafikmärke, behövs ingen parkeringsskiva. Tidsbegränsningen för parkeringen får ändå inte överskridas.

Kontaktinformation

PARKERINGSÖVERVAKNING
PB 71
08101 LOJO

Kundservicecentret
Entréhallen i stadshuset Monkola
Karstuvägen 4, 08100 LOJO
tel. 019 369 4300, 369 4255
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må – to 8–16
fr 8–15

Parkeringsövervakning
tel. 019 369 4312
fax 019 369 4326
pysakoinninvalvonta(a)lohja.fi

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Parkering av mopeder och motorcyklar
Upp