Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Felparkeringsavgift

INVÅNARE

Felparkeringsavgift

Med stöd av lagen om parkeringsövervakning får felparkeringsavgift påföras för felparkering. Felparkering är ett förfarande som strider mot

1) en bestämmelse i vägtrafiklagen eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av fordon eller användning av parkeringsskiva
2) en bestämmelse i terrängtrafiklagen eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av motorfordon på ett markområde
3) förbudet mot parkering på räddningsväg enligt räddningslagen.

Felparkeringsavgift får också påföras med anledning av en överträdelse av ett förbud eller en begränsning om motorfordons tomgång (tomgångsförseelse).

Utgångspunkten är att föraren ska känna till bestämmelserna om stannande, parkering, användning av parkeringsskiva och tomgång. Föraren ska också i behövlig mån ta reda på vilka trafikmärken och andra föranstaltningar som gäller för parkeringsplatsen i fråga.

I Lojo är felparkeringsavgiften 40 euro. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från dagen för beslutet om felparkeringsavgift eller dagen för delfåendet. Om avgiften inte har betalats inom utsatt tid, ska felparkeringsavgiften betalas med förhöjning för dröjsmålspåföljder, som uppgår till 14 euro.

Beslutet om felparkeringsavgift innehåller en bankgiroblankett med uppgifter om bank och kontonummer samt streckkod.

Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, har du rätt att skriftligen begära omprövning av felparkeringsavgiften av parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet om felparkeringsavgiften fästes på fordonet eller delgavs på något annat sätt.

 

Kontaktinformation

PARKERINGSÖVERVAKNING
PB 71
08101 LOJO

Kundservicecentret
Entréhallen i stadshuset Monkola
Karstuvägen 4, 08100 LOJO
tel. 019 369 4300, 369 4255
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må – to 8–16
fr 8–15

Parkeringsövervakning
tel. 019 369 4312
fax 019 369 4326
pysakoinninvalvonta(a)lohja.fi

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Felparkeringsavgift
Upp