Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Familjeinriktat socialarbete och barnskydd / Upptagningshem och stödtjänster

INVÅNARE

Upptagningshem och stödtjänster

Upptagningshemmen är ställen som dels tar mot barn i brådskande behov av placering, dels gör bedömningar och ger rehabilitering. I regel kommer barnen in för en bedömningsperiod, under vilken man kartlägger barnets och familjens situation på ett heltäckande sätt. Perioden är i genomsnitt 3 månader lång, och under den beslutar man om barnet ska hem eller om man ska börja förbereda ett omhändertagande.

Stödtjänsterna omfattar familjerehabilitering, familjearbete och tjänster av yrkesutbildade stödpersoner. Stödtjänster kan ges både före en eventuell placering, under tiden för den och efter den.

Upptagningshemmet för barn
adr. Ojamonharjuntie 64 B, 08200 Lojo
tfn 019 369 5220
ansvarig ledare Päivi Kangas, tfn 044 369 5221

Upptagningshemmet för barn tar emot barn i åldern 0–12 år. Dessutom organiserar enheten övervakade besök som barnatillsyningsmannen koordinerar.

Upptagningshemmet för unga   
adr. Ojamonharjuntie 64 B, 08200 Lojo
tfn 019 369 1220
ansvariga ledaren Marjaana Oja, tfn 044 374 1222

Upptagningshemmet för unga tar emot ungdomar i åldern 13–17 år.

Socialarbetarna inom barnfamiljearbetet ansvarar under tjänstetid för klienthänvisningen till Upptagninghemmet för barn och Upptagningshemmet för unga samt placeringsbesluten enligt barnskyddslagen. Utanför tjänstetid sköts uppgiften av den regionala socialjouren.

Stödtjänsterna
adr. Ojamonharjuntie 64 B, 08200 Lojo

Servicecef Harald Holmström, tfn 044 374 1225

Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Familjeinriktat socialarbete och barnskydd / Upptagningshem och stödtjänster
Upp