Ke 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
To 14.00 +1 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, sw 5 m/s.
Pe 14.00 -1 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Onsdag 21.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Stöd för närståendevård

INVÅNARE

Stöd för närståendevård

Handläggningen av stöd för närståendevård lyder under grundtrygghetscentret vid Lojo stad. Kriterierna för att bevilja stöd har samordnats under 2010 så att de svarar mot klienternas behov inom både senior- och specialservicen. På begäran kan du också få ansökningsblanketten och kriterierna (på finska) på papper. För ansökan behövs alltid ett C-utlåtande av en läkare. Det räcker om du bifogar en kopia av det till ansökan. Ansökningar inklusive bilagor skickas till den adress som nämns i ansökan. 
 
När ansökan har kommit in till dem som ansvarar för stödet, tar de kontakt med vårdaren och den vårdbehövande och kommer överens om ett hembesök för bedömning. Bedömningen under besöket går ut på att ställa frågor och diskutera vårdsituationen som helhet. Därutöver används olika mätare (RaVa, minnestester och liknande) efter behov. Ett skriftligt beslut om stöd för närståendevård fattas efter en bedömning av den sammantagna situationen, och information om saken skickas hem till klienten. Vid behov begärs ett ställningstagande av en multiprofessionell arbetsgrupp.

Mer information om stöd för närståendevård och ansökan ges av

Organisering av lagstadgad ledighet för närståendevårdare

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Stöd för närståendevård
Upp