Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Sysselsättningsservice / Mahishuset

INVÅNARE

Huset Mahis

Huset Mahis är en del av Lojo stads resultatenhet för social rehabilitering. Mahis erbjuder arbete och arbetsverksamhet samt hjälper sina klienter att få kontroll över livet.

En arbetsplanerare och en arbetstränare ansvarar för verksamheten inom huset. Verksamheten drivs centralt utgående från Mahis-huset. Huset har organiserat arbetsverksamheten genom olika linjer, bland annat matlagning och städning, sömnad och handarbete, snickar- och metallverkstad samt gårds- och naturvårdsarbete. Servicen på de olika verksamhetslinjerna utvecklas fortlöpande. En del av arbetet och arbetsverksamheten sker vid andra enheter i staden.

Klienter och målgrupp

De tjänster Mahis tillhandahåller är avsedda för personer som på grund av långtidsarbetslöshet, upprepad arbetslöshet eller annars svag ställning på arbetsmarknaden behöver särskilt stöd för att få bättre möjligheter att bli sysselsatta.

Klienterna hänvisas till Mahis av vuxensocialarbetet inom grundtryggheten eller servicecentret för arbetskraft.

Tjänster och stödformer

Mahis stärker klienternas förutsättningar att få arbete genom att erbjuda olika vägar till sysselsättning i form av rehabiliterande arbetsverksamhet samt platser för arbetsförsök.

Mahis sysselsätter arbetslösa som är berättigade till lönesubvention genom att ge dem arbetsuppgifter antingen på Mahis-huset eller på annat håll inom stadens egen organisation. Mahis stöder den sysselsatta under hela anställningen. Arbetsplaneraren eller arbetstränaren är vid behov konkret närvarande på arbetsplatsen och hjälper den sysselsatta att klara av arbetet.

Mahis hjälper också klienterna att söka sig vidare på den öppna arbetsmarknaden.

Var och en kan delta i arbetet eller arbetsverksamheten enligt sina egna resurser.

Dessutom vägleder och bistår Mahis sina klienter i vardagen och arrangerar småskaliga kurser samt motions- och rekreationstjänster.

Kontaktinformation

Arbetsplanerare Minna Eräketo, tfn 044 369 1210
Arbetstränare Kimmo Lindroos, tfn 044 374 3332
Verkstadshandledare Peter Peltoniemi, tfn 044 374 3333

Kontaktinformation

Mahishuset
Braskvägen 10
08700 Lojo

tfn 019 369 1210

Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Sysselsättningsservice / Mahishuset
Upp