Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Sysselsättningsservice / Sysselsättningsfrämjande samservice i Västra Nyland/Lojokontoret

INVÅNARE

Sysselsättningsfrämjande samservice i Västra Nyland/Lojokontoret

Den sektorsövergripande samservicen är en tjänst som erbjuds av Nylands arbets- och näringsbyrå, kommunerna i västra Nyland (Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vichtis) och FPA. Servicen vänder sig till arbetslösa arbetssökanden som utöver arbetsbyråns tjänster även är i behov av social- och hälsovårdstjänster eller rehabiliteringstjänster som främjar sysselsättningen och/eller förutsättningarna för sysselsättning.
Arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA bedömer behovet av sektorsövergripande samservice när en arbetslös person

På samservicen kartläggs kundens behov av sysselsättningsfrämjande åtgärder som utformas till en handlingsplan. De anställda hjälper med genomförandet av planen.  Planens olika steg utgörs av tjänster som anpassats efter individuella behov eller som erbjuds av ett omfattande nätverk. Målet är att hitta ett lämpligt arbete, en lämplig utbildning eller någon annan långvarig lösning på arbetslösheten.
Kundrelationen till den sektorsövergripande samservicen inleds med en högst tre månader lång kartläggningsperiod då kundens behov av service bedöms och då man tillsammans med kunden utarbetar en sektorsövergripande sysselsättningsplan där man kommer överens om arbetskrafts-, social-, hälsovårds- och eller andra rehabiliteringstjänster i enlighet med servicebehovet.
Ett krav är att kunden förbinder sig till att utarbeta och genomföra planen samt samtycker till ett utbyte av den information som är nödvändig för sysselsättningen mellan de involverade aktörerna.

När upphör kundrelationen?

En person upphör att vara kund hos samservicen när det inte längre finns behov av ett multiprofessionellt samarbete eller om den multiprofessionella servicen inte i tillräcklig grad har kunnat främja kundens arbetsrehabilitering. Längden på kundrelationen är individuell. Den upphör bland annat när kunden har påbörjat en yrkesutbildning eller beviljats permanent arbetslöshetspension.

Sysselsättningsfrämjande sektorsövergripande samservice/Lojokontorets personal

Sakkunnig inom arbets- och näringsservice Sirpa Mäki, tfn 029 504 0540 (kl. 9–10)
 
Sakkunnig inom arbets- och näringsservice Nina Suni, tfn 029 504 0767 (kl. 9–10)
 
Socialarbetare Sari Eriksson, tfn 044 374 0442 (kl. 9–10)
 
Socialarbetare Piia Lindqvist-Suominen, tfn 044 374 0441, (kl. 9–10).

Kontaktinformation

Västra Nylands sysselsättningsfrämjande samservice/Lojokontoret
Nummisvägen 12–14
08100 LOJO
(Business Lohja, 2 vån.)

Kontaktinformation

Sysselsättningsfrämjande samservice i Västra Nyland / Lojokontoret

Nummivägen 12-14
08100 Lojo
Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Sysselsättningsservice / Sysselsättningsfrämjande samservice i Västra Nyland/Lojokontoret
Upp