La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer / Klubben Juolukka

INVÅNARE

Klubben Juolukka

Klubben Juolukka är avsedd för personer som är bosatta i Lojo och som har svårt att röra sig utanför hemmet och/eller liten stimulans och få kontakter med andra människor. På fredagar har Juolukka en grupp för mentalvårdsklienter. De hänvisas till gruppen av en sjukskötare med psykiatrisk inriktning.

Syftet med klubbverksamheten är att ge klienten stöd att klara sig i sitt eget hem, upprätthålla rörelseförmågan och förmågan till dagliga aktiviteter. Det handlar om förebyggande och rehabiliterande verksamhet som underhåller sociala färdigheter och stödjer hemvården och de anhöriga som sköter om klienten.

En klubbdag inbegriper transport med taxi till servicecentret och tillbaka hem, frukost, lunch och kaffe. Det går även att sköta transporten själv. Dagarna omfattar olika stimulerande aktiviteter, såsom gruppgymnastik, allsång, uteliv, hjärngymnastik, bakning och liknande. Därtill har klubbdeltagarna möjlighet att delta i utflykter samt andakter, dans, konserter och andra evenemang och aktiviteter som ordnas i huset. Deltagarna har även möjlighet att vila under dagen.

En klubbdag börjar omkring kl. 8.45 - 9.30 och slutar omkring kl. 14 - 15. En grupp har högst tio personer. Klubben har verksamhet i Lojo seniorservicecenters lokaler.

Kontakt/Närmare information: områdeschefen Pia Riihioja
tfn 050 355 2215

Kontaktinformation

LOJO SENIORSERVICECENTER
Ojamogatan 34
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer / Klubben Juolukka
Upp