Ke 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
To 14.00 +1 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, sw 5 m/s.
Pe 14.00 -1 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Onsdag 21.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Sysselsättningsservice / Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte

INVÅNARE

Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte

Allmänt

Lagen förpliktar kommunerna att anordna arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte för sådana arbetslösa personer som uppfyller villkoren för aktivering och för vilka arbetskraftsförvaltningens normala tjänster inte räcker till för att stärka förutsättningarna att bli sysselsatt.

Arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte bygger på en aktiveringsplan. Aktiveringsplanen är en plan som arbetskraftsförvaltningen, grundtrygghetssektorn/vuxensocialarbetet och klienten själv tillsammans gör upp för att förbättra klientens möjligheter att bli sysselsatt.  Då aktiveringsplanen utarbetas, ska man alltid först reda ut möjligheterna att erbjuda arbete eller sysselsättningsfrämjande åtgärder (normala tjänster från arbetskraftsförvaltningen). Om grundtrygghetssektron bedömer att klienten på grund av begränsad arbets- och funktionsförmåga inte genast kan börja i arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte, ska aktiveringsplanen innehålla sådana tjänster av social- och hälsovården som förbättrar hans eller hennes förutsättningar att senare delta i arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte ersätta arbete som utförs i tjänste- eller anställningsförhållande.

På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillämpas arbetarskyddslagen. Enheten där verksamheten sker ansvarar för detta. På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillämpas inte lagen om företagshälsovård. Klienterna omfattas under arbetsverksamheten av den kommunala hälsovården.

Klienthandledning och verksamhetsenheter

Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte är en form av socialservice enligt 17 § i socialvårdslagen, och anordnandet av servicen ska därmed bygga på myndighetsbeslut. Inom Lojo stads grundtrygghetssektorn sköts klienthandledningen och beslutsfattandet av socialrådgivarna inom vuxensocialarbetet och socialarbetarna vid servicecentret för arbetskraft.

Lojo stad anordnar arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte i egen regi (Mahis, Ungdomsverkstaden och stadens olika enheter) samt genom att köpa tjänster av aktörer i den tredje sektorn. Lagen förbjuder anskaffning av arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte från företag.

Arbetsverksamhetens varaktighet och innehåll

Arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte ska anpassas till personens arbets- och funktionsförmåga samt kunnande så att den är meningsfull och tillräckligt krävande med tanke på ett inträde på arbetsmarknaden samt förbättrar klientens livskompetens.

Parallellt med arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte kan servicetagaren ges annan psykosocial eller fysisk rehabilitering.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas i perioder på minst tre (3) och högst tjugofyra (24) månader åt gången.  En klient kan delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte högst 230 dagar under 12 månader.

Klienten ska delta i arbetsverksamheten under 1–4 dagar per vecka och högst 8 h/verksamhetsdag.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ger inte rätt till semester.

Ekonomiska förmåner under arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Till klienter som får arbetsmarknadsstöd betalas arbetsmarknadsstöd även under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Den som huvudsakligen lever på utkomststöd får utkomststöd även under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Därtill utbetalas sysselsättningspenning och reseersättning. Reseersättningarna baserar sig på de faktiska resekostnaderna enligt det billigaste färdmedlet.

Kontaktinformation

Allmänna frågor som gäller anordnandet av servicen: ledande socialarbetare Teija Ristaniemi, tfn 044 374 8910

Frågor som gäller klienthandledning: telefontid måndag–fredag 9.00–10.00

socialarbetaren Piia Lindqvist-Suominen (servicecentret för arbetskraft), tfn 044 374 0441
socialarbetaren Marina Wessberg (servicecentret för arbetskraft), tfn 044 374 0442

teleffontid må, ons och fre kl. 13.00 - 14.00
socialarbetaren Leena Mattila, tfn 044 374 0050
socialarbetaren Tarja Saarinen, tfn 044 374 1132

 Statistik, utbetalning av reseersättning och sysselsättningspenning samt ersättningar från staten: Tiina Niemineni, tfn 019 369 1168.
.

Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Sysselsättningsservice / Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte
Upp