Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Serviceboende / Avgifterna för serviceboende

INVÅNARE

Avgifterna för serviceboende

Av de boende uppbärs en serviceavgift, som är beroende av betalningsförmågan och utgör 85 procent av klientens nettoinkomster efter att de nödvändiga utgifterna dragits av.

Fastställande av serviceavgiften

Från  klientens nettoinkomster avdras hyra, måltids- och hygienpaket samt den av FPA tillämpade årliga självkostnadsandelen för läkemedel. Vid serviceboende hör dosdispenseringen till klienten, om de läkemedel som han eller hon använder lämpar sig för dosdispensering.
Apoteket fakturerar självrisken för läkemedlen. Staden betalar avgiften för maskinell dosdispensering direkt till apoteken.

Vid uträkningen av serviceavgiften beaktas inte fronttillägg som inkomst, men extra fronttillägg beaktas som inkomst.

Som hyresinkomst vid fastställandet av avgifterna beaktas nettohyresinkomsten. Utgifter för egen bostad utanför servicehuset beaktas inte då serviceavgiften räknas ut.

Utöver serviceavgiften debiteras följande avgifter:
Mat (måltidspaket pä servicehemmen) 380,00 € / mån.
Hygien (på servicehemmen) 53,00 € / mån. (inklusive städning och tvätt)
Hyra enligt hyreskontraktet

Hyra debiteras ända tills bostaden är tömd.

Klienterna betalar sina mediciner, telefonräkningar, frisörsbesök o.s.v. själva, alldeles som de gjort då de bott i sitt eget hem.

Närmare information ges av byråsekreteraren, tfn 044 369 1258 eller 044 369 5200.

Inkomstutredning för avgift som bestäms enligt betalningsförmåga
Blanketterna skickas till

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Serviceboende / Avgifterna för serviceboende
Upp