To 14.00 -3 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, se 2 m/s.
Pe 14.00 -2 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, e 1 m/s.
La 14.00 -4 °C, Pilvistä, ja poutaa, n 2 m/s.
Torsdag 18.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter / Cisterner för eldningsolja

INVÅNARE

Cisterner för eldningsolja

Lojo stads miljöövervakning har kartlagt läget i fråga om oljecisternernas kondition och inspektion av cisternerna under flera år. Behovet att kartlägga saken följer bland annat av Lojos miljöskyddsföreskrifter, som trädde i kraft år 2004, och av flera oljeskador som inträffat i Lojo. Resultaten av kartläggningarna kan läsas i de bifogade rapporterna (på finska).

Anvisningar för den som äger en oljecistern

Blankett för anmälan om att oljecistern tagits ur bruk och/eller avlägsnats från jordmånen

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2007,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkterna i Porla och Myllylampi (söder om Ojamoåsvägen)

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2006,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkten i Kaivola

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2005,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkterna i Porla och Myllylampi (norr om Ojamoåsvägen)

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2004,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkten i Moisio

Läs mera om kemikalieövervakningen

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter / Cisterner för eldningsolja
Upp