Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 5 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 6 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter / Cisterner för eldningsolja

INVÅNARE

Cisterner för eldningsolja

Lojo stads miljöövervakning har kartlagt läget i fråga om oljecisternernas kondition och inspektion av cisternerna under flera år. Behovet att kartlägga saken följer bland annat av Lojos miljöskyddsföreskrifter, som trädde i kraft år 2004, och av flera oljeskador som inträffat i Lojo. Resultaten av kartläggningarna kan läsas i de bifogade rapporterna (på finska).

Anvisningar för den som äger en oljecistern

Blankett för anmälan om att oljecistern tagits ur bruk och/eller avlägsnats från jordmånen

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2007,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkterna i Porla och Myllylampi (söder om Ojamoåsvägen)

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2006,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkten i Kaivola

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2005,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkterna i Porla och Myllylampi (norr om Ojamoåsvägen)

Kartläggning av oljecisterner sommaren 2004,
– Tillrinningsområdet för grundvattentäkten i Moisio

Läs mera om kemikalieövervakningen

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter / Cisterner för eldningsolja
Upp