La 14.00 -3 °C, Puolipilvistä ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lördag 17.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter / Anvisningar för den som bygger ett tankställe

INVÅNARE

ATT BYGGA ETT TANKSTÄLLE
– ANVISNINGAR FÖR DEN SOM BYGGER ETT LITET TANKSTÄLLE (CISTERN UNDER 10 m³)

Den här anvisningen gäller byggande av tankställen där cisternernas totalvolym är mindre än 10 m³. Sådana små tankställen förekommer oftast på gårdsbruksenheter och vid företag inom markanläggnings- och transportbranschen. Anvisningarna gäller inte tillfälliga, flyttbara distributionsställen för arbetsplatser. Att bygga ett tankställe där cisternernas volym uppgår till 10 m³ eller mer kräver alltid miljötillstånd. Även tankställen där cisternernas volym inte uppgår till 10 m³ kan avkrävas miljötillstånd, ifall tankstället ligger inom ett viktigt grundvattenområde och verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Av denna anledning ska en anmälan om ett tankställe som ligger inom grundvattenområde lämnas in till Lojo miljöövervakning för att behovet av miljötillstånd ska kunna prövas.

Dessa anvisningar bygger på de miljöskyddsföreskrifter som Lojo stadsfullmäktige antagit den 24 september 2003 (§ 79) och som trätt i kraft den 1 januari 2004, där det ingår en förpliktelse att förvara oljor och andra kemikalier på ett sådant sätt som förhindrar att de rinner ut i marken och vidare till grundvattnet vid eventuella läckage.

Nya och gamla tankställen ska uppfylla kraven i miljöskyddsföreskrifterna.

– Anvisningar för den som bygger ett litet tankställe

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter / Anvisningar för den som bygger ett tankställe
Upp