Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd för boendeföreningar

INVÅNARE

Understöd för boendeföreningar

Principer och grunder för att bevilja understöd till boendeföreningar

Understöd för boendeföreningar kan beviljas registrerade boendeföreningar med hemort i Lojo. Understödet uppgår till 200 euro/boendeförening/år.

Ansökan om understöd för boendeföreningar

Boendeföreningar kan ansöka om understöd året runt. Ansökan görs i regel på samma blankett som ansökan om verksamhetsunderstöd. Ansökningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter och på stadens webbsidor under Webbärenden och -kontakter.

Sökande ska i ansökan redogöra för vad de tänker arrangera samt var och när. Ansökan ska också innehålla en detaljerad kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet.

Ansökan lämnas in till kulturväsendets projektsekreterare.

Beslut om understöd för boendeföreningar

Bildningsdirektören fattar beslut om understödet inom en månad från att ansökan har lämnats in.

Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas).

Utbetalning av understöd för boendeföreningar

Understödet betalas in på den sökandes konto mot kvitton.

Uppföljning av understöd för boendeföreningar

Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren har följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

Kontaktinformation

Stadsinnehåll

Kulturtjänsterna
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO

Växeln (019) 3690

Kultursekreterare
Kalle Ryökäs 044 362 1130

E-postadress
sivistystoimi(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16
ti 9–17, fr 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd för boendeföreningar
Upp