Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöhälsa / Buller / Anvisningar om bulleranmälan

INVÅNARE

Anvisningar om bulleranmälan

Uppgörande av anmälan

Anmälan ska göras i tillräckligt god tid, senast två veckor innan evenemanget eller arbetet eller det skede som orsakar buller inleds. Anmälningsblanketten kan skrivas ut här invid och lämnas in på miljöövervakningen: Lojo stad, Karstuvägen 4, PB 71, 08101 LOJO.

Anmälans innehåll

Anmälan ska göras skriftligt på den blankett som kan skrivas ut här invid. Blanketten finns också att få på Lojo stads kundervicecenter.

Av anmälan ska framgå:

  • verksamhetsutövarens eller arrangörens namn/firmanamn, adress och telefonnummer
  • det tillfälliga arbetets eller evenemangets art, omfattning och plats (lägeskarta som bilaga)
  • behövliga uppgifter om de arbetsskeden, funktioner och apparater som orsakar det tillfälliga bullret
  • uppgift om spridning av de bullerutsläpp som arbetet eller evenemanget orsakar enligt vetskap eller uppskattning och en uppskattning om utsläppens inverkan på bullernivån i området samt
  • planer för bullerbekämpning och uppföljning av bullernivån

Av anmälan ska dessutom framgå det material och de uppskattningsmetoder som uppgifterna bygger på.

Behandling av anmälan

Miljöenheten granskar att de uppgifter som lämnats är tillräckliga och ber vid behov om tilläggsutredningar. Behandlingen av ärendet kan kräva att området inspekteras och invånarna i närheten hörs samt att utgångsnivån på bullret i området mäts och att kalkyleringsmallar utarbetas för utredning av bullerspridningen. Genom omsorgsfullt utredningsarbete finner man lämpliga lösningar för att minska bullerolägenheterna i varje situation. Välplanerad bullerbekämpning förhindrar onödiga problem under arbetets eller evenemangets lopp.

Bulleranmälan godkänns av ledande miljöinspektören. Med beslutet fastställs att uppgifterna i anmälan och åtgärderna för bullerbekämpning är bindande för den som gör anmälan. Om de åtgärder för bullerbekämpning som presenteras i anmälan inte är tillräckliga, kan ledande miljöinspektören utöver de anmälda åtgärderna utfärda föreskrifter för bullerbekämpning. Beslutet kan överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol.

 

 

Bulleranmälningsblankett

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöhälsa / Buller / Anvisningar om bulleranmälan
Upp