Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Tillstånd / Byggförbud och åtgärdsbegränsningar / Byggförbud

INVÅNARE

Byggförbud

Stadsstyrelsen i Lojo utfärdade med beslut den 19 juni 2006 (§ 231) byggförbud enligt 38 § i markanvändnings- och bygglagen för utarbetande av generalplan gällande området för den västra tätorten, som omfattar bl.a. Paloniemi, Routio och Karnainen.

Byggförbudet är inte i kraft på områden med gällande detaljplan eller stranddetaljplan. Byggförbudet gäller inte heller reparations- och ändringsarbeten på byggnader, mindre tillbyggen eller bygge av ekonomibyggnad som hör till befintlig bostad eller lantgård.

Byggförbudet är i kraft i tre år till den 19 juni 2009.

Lojo den 26 juni 2006
STADSSTYRELSEN

Gränserna för byggförbudsområdet, pdf (på finska)

_________________________________________________

Stadsstyrelsen i Lojo förlängde med beslut den 21 januari 2006 (§ 20) byggförbudet i kvarteren 182–185 och 176 i stadsdelen Hiidensalmi (MarkByggL 53 § 1 mom.)

Byggförbudet är i kraft i två år till den 28 februari 2008.

Lojo den 30 januari 2006
STADSSTYRELSEN.

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Tillstånd / Byggförbud och åtgärdsbegränsningar / Byggförbud
Upp