Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Tillstånd / Byggförbud och åtgärdsbegränsningar

INVÅNARE

Byggförbud och åtgärdsbegränsningar

Enligt 53 § i markanvändnings- och bygglagen kan kommunen utfärda byggförbud på ett område där frågan om att utarbeta eller ändra en detaljplan har väckts.

Innan man skaffar en byggplats eller inleder planeringen av ett byggprojekt ska man alltid utreda om det finns bygginskränkningar som gäller byggplatsen och vilka tillstånd som behövs.

Bygginskränkningar och åtgärdsbegränsningar kan basera sig på en bestämmelse i den gällande generalplanen eller detaljplanen eller särskilt ha utfärdats för området.

För utarbetande eller ändring av generalplanen kan kommunen utfärda byggförbud och åtgärdsbegränsning för ett område och de kan vara i kraft med kommunens beslut i
5 + 5 år och därefter med beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland enligt kommunens ansökan av särskilda skäl i ytterligare 5 år.

För utarbetande och ändring av detaljplanen kan kommunen utfärda byggförbud för ett område, som är i kraft 2 år i taget. Ett byggförbud som utfärdats för utvidgning av ett detaljplaneområde kan vara i kraft högst 8 år.

Länken i menyn till vänster leder till information om områden med byggförbud.

Ytterligare information ges av planläggningsbyrån.

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Tillstånd / Byggförbud och åtgärdsbegränsningar
Upp