Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Elevvård

INVÅNARE

ELEVVÅRD

Uppgiften för elevvården är att följa upp varje elevs helhetsmässiga välbefinnande och att vid behov i samarbete med vårdnadshavaren stödja eleven och ingripa i eventuella förändringar i välbefinnandet. Ansvaret för elevvårdsarbetet vilar på alla vuxna som arbetar i skolan.

Varje skola har en elevvårdsgrupp som arbetar regelbundet och har till uppgift att samordna och utveckla elevvårdsarbetet i skolan. Elevvårdsgruppen leds vanligen av rektorn eller en prorektor. Vanligen utgörs de övriga medlemmarna av skolpsykologen, skolkuratorn, specialläraren, skolhälsovårdaren samt elevhandledaren i 7–9-skolan. Enligt bestämmelserna om sekretess kan klassläraren, klasshandledaren, ämnesläraren eller skolbiträdet och vid behov andra experter som främjar en elevs rehabilitering och välbefinnande närvara när gruppen behandlar en enskild elevs ärende. Elevvårdsgruppen kan ta upp frågor som gäller enskilda elever, grupper eller hela skolgemenskapen. När elevvårdsgruppen behandlar gemensamma frågor för hela skolan, kan den samarbeta med skolans ledningsgrupp, elevkåren eller föräldraföreningen.

Elevvårdsarbetet genomförs i ett öppet och förtroligt samarbete med eleven och dennas vårdnadshavare. Dessa kan delta i elevvårdsgruppens möte när frågor om deras barn behandlas.

SKOLPSYKOLOGEN

Skolpsykologen samarbetar med lärarna och föräldrarna för att främja elevens utveckling och skolgång samt undersöker och utreder de saker som kan utgöra hinder för lärande. Skolpsykologen kan också bedöma nödvändigheten av specialundervisning och andra stödinsatser samt medverka vid planering och genomförande av sådana. Vid behov hänvisar skolpsykologen eleven också till andra undersöknings-, vård- och rehabiliteringstjänster.

Man kan kontakta skolpsykologen till exempel när en elev

 

SKOLKURATORN

Skolkuratorn är skolans socialarbetare, som i egenskap av expert på sitt område medverkar i utvecklingen och planeringen av skolarbetet.


Kuratorn är insatt i frågor som gäller barns utveckling och skolgång. Skolkuratorn samarbetar med eleverna, familjerna och skolans elevvård för att lösa svåra situationer i skolgången. Skolkuratorn hänvisar elever och familjer också till andra stödtjänster och gör den nödvändiga sociala utredningen av elevens situation.

Man kan kontakta kuratorn när man dill diskutera

Skolpsykologens och skolkuratorns kontaktuppgifter finns  här, på skolornas pedanet-sidor och i den skolinformation som delas ut till hemmen.

Kontaktinformation

Välfärd
Serviceområdet för barn, unga & familjer

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola

Växeln (019) 3690

E-postadress

kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Elevvård
Upp