La 14.00 -3 °C, Puolipilvistä ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lördag 17.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Hälsostationer / Klientavgifter / Frikort

INVÅNARE

Frikort

På begäran får klienten ett frikort från klientfaktureringen då det sammanlagda beloppet av avgifter har överskridit 691 euro. Klienten bär nämligen själv ansvaret för att följa upp de avgifter som omfattas av avgiftstaket. Kvittenser i original över betalda vårdavgifter skall uppvisas för den som beviljar frikortet. Det är skäl att alltid ha frikortet med då man utnyttjar kommunal hälso-, sjuk- eller socialvårdsservice.

Då den ena förälderns eller den ena förälderns och ett minderårigt barns sammanlagda avgifter överskridit 691 euro, får föräldern och alla de minderåriga barnen frikort.

Då klienten visar upp sitt frikort inom den kommunala hälso- och sjukvården får han eller hon inte debiteras på de ovan nämnda avgifterna för social-, hälso- och sjukvård. För kortvarig anstaltsvård debiteras ändå också i detta fall 19,20 euro per vårddygn. Frikortet makuleras då avgiften för långvarig anstaltsvård träder i kraft. Frikortet utfärdas av det vårdställe där avgiftstaket överskrids.

En privat köptjänstenhet beviljar inte frikort, bara den som beställer köptjänsten.

Mera information i ärenden som gäller avgiftstaket får man på hälsocentralen i Lojo

– klientfakturering, tfn 019 369 2333 eller
– socialarbetaren, tfn 044 374 0009 eller 044 374 2839

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Hälsostationer / Klientavgifter / Frikort
Upp