Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 5 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 6 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Avdelningarna / Klientavgifter för institutionsvård

INVÅNARE

Klientavgifter för institutionsvård

I korttidsvård på avdelning är dygnsavgiften 44euro (räknas till avgiftstaket).

I långtidsvården bygger avgiften på betalningsbeslut som socialarbetaren på hälsocentralen fattar per patient.

Förfarandet vid fastställande av avgiften för långtidsvård på avdelning är samma i hela landet och bygger på lagstiftning (lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 1051/2009 och förordning 1099/2009).

Avgiften för långvarig anstaltsvård är högst 85 procent av patientens personliga regelbundna nettomånadsinkomster. Som inkomster beaktas pensionsinkomster, livräntor, underhållsbidrag, inkomster av lantbruk, handikappförmåner (bl. a. vårdbidrag för pensionstagare) samt övriga regelbundna inkomster. Till inkomsterna räknas också inkomster av egendom såsom hyres-, ränte- och dividendinkomster.

Om den som är i långvarig anstaltsvård omedelbart innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och hans eller hennes månadsinkomster är större än makens månadsinkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Den avgift som tas ut hos en person i långvarig anstaltsvård kan uppgå till högst 42,5 procent av de på ovan nämnda grunder sammanräknade månadsinkomsterna. Om båda makarna är i långvarig anstaltsvård, bestäms avgiften dock på basis av patientens personliga regelbundna månadsinkomster.

Enligt avgiftssystemet inom långvården bör patienten månatligen ha 15 procent av månadsinkomsterna till sitt förfogande, dock minst 108 euro/månad. 

Inkomstutredning för avgift som bestäms enligt betalningsförmåga
Blanketterna skickas till
Fastställande/justering av avgift för långvarig institutiosvård

Socialarbetarens telefonnummer 044 374 0009 eller 044 374 2839 

 

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Avdelningarna / Klientavgifter för institutionsvård
Upp