Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer / Rentukkaklubben

INVÅNARE

Rentukkaklubben

Rentukkaklubben är avsedd för personer som bor i Lojo stad och har svårt att röra sig utanför hemmet och har ont om stimulans och kontakter med andra människor.

Klubbverksamheten har som mål att stödja klienten i att klara sig i sitt eget hem; upprätthålla förmågan att röra sig och klara av de dagliga funktionerna. Verksamheten är förebyggande och rehabiliterande samt upprätthåller den sociala kompetensen, stöder arbetet inom hemvården och de anhöriga som tar hand om åldringarna.

Rentukkaklubben verkar i Lojo seniorservicecenters utrymmen. Klubbdagen innehåller skjuts med servicecentrets bil eller med taxi till servicecentret och tillbaka hem, morgonmål, lunch och kaffe.  De som besöker klubben kan också sköta transporten själva. Dagarna innehåller olika slag av rekreation: gruppgymnastik, gymverksamhet, sångstunder, frågesporter, uteliv, ledd hobbyverksamhet, handarbete osv. Klubbmedlemmarna har också möjlighet att delta i andaktsstunder och andra evenemang och funktioner som anordnas i huset. Det finns också möjlighet till vila under dagen.

Klubbdagen börjar ungefär kl. 8.45–9.30 och avslutas omkring kl. 14.00–15.00. Klubbdeltagarna kan ha klubbdagar 1 - 2 gånger/vecka enligt behov och möjligheter. Gruppen består dagligen av ungefär 12 personer.

Förfrågningar besvaras av områdeschefen Pia Riihioja, tfn 050 355 2215.

Kontaktinformation

LOJO SENIORSERVICECENTER
Ojamogatan 34
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer / Rentukkaklubben
Upp