Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer / Ulpukkaklubben

INVÅNARE

Ulpukkaklubben

För vem

Ulpukkaklubben är avsedd speciellt för personer med minnesstörningar som bor i sitt hem i Lojo stad.

Mål

Ulpukkaklubben har som mål att stödja klienten i att klara sig i sitt eget hem, upprätthålla förmågan att röra sig och klara av de dagliga funktionerna. Verksamheten är förebyggande och rehabiliterande samt upprätthåller den sociala kompetensen, stöder arbetet inom hemvården och de anhöriga som tar hand om åldringarna. Svaga minnesfunktioner och svårigheter att gestalta tas i betraktande i verksamheten. Det är vanligt att dementa klienter vårdas hemma av anhöriga. Det är speciellt viktigt att stödja de anhöriga och arrangera stunder av vila för dem, för att de ska orka sköta sina dementa anhöriga i hemmet så länge som möjligt.

Innehåll

Ulpukkaklubben verkar i sin egen lugna och vackert inredda lokalitet i Lojo seniorservicecenters nedre våning. Klubbdagen innehåller skjuts med servicecentrets bil eller med taxi till servicecentret och tillbaka hem, morgonmål, lunch och kaffe samt möjlighet att vila en stund. De anhöriga kan också sköta transporten.

Målet för Ulpukkaklubben är en hemlik atmosfär och fina, lyckliga stunder med klienten. Dagsprogrammet beaktar klienternas behov.  Tillsammans med personalen dukar klienterna borden, diskar, tar hand om blommorna, går ut för att få frisk luft, ser på tv osv. Avsikten är att med hjälp av de här vardagssysslorna upprätthålla klientens resurser så länge som möjligt.

Klubbdagen börjar ungefär kl. 8.45–9.30 och avslutas omkring kl. 14.00–15.00. Klubbdeltagarna kan ha klubbdagar 1 - 3 gånger / vecka enligt behov och möjligheter. Gruppen består dagligen av ungefär 7 personer.

Förfrågningar besvaras av områdeschefen Pia Riihioja , tfn 050 355 2215.

Kontaktinformation

LOJO SENIORSERVICECENTER
Ojamogatan 34
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer / Ulpukkaklubben
Upp