Ke 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
To 14.00 +1 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, sw 5 m/s.
Pe 14.00 -1 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Onsdag 21.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Avfall och återvinning / Rivningsanmälan

INVÅNARE

Rivningsanmälan

Avfallshanteringen på rivningsarbetsplatser och nybyggen övervakas av miljövårdsmyndigheten i kommunen. Miljönämnden i kommunen kan kräva anmälan enligt 62 § i naturskyddslagen på grund av rivningsarbete av engångsnatur, stor avfallsmängd och miljökonsekvenser.

Lojo stad förutsätter avfallsanmälan på rivningsarbetsplats (Naturskyddslagen 62 §). Anmälan skall göras gällande samtliga byggnader som rivs minst 30 dygn innan rivningsarbetet inleds, dvs. samtidigt som rivningen av byggnaden anmäls till byggnadstillsynsbyrån. Med anmälningsförfarandet försäkrar sig staden om att målen i avfallslagen uppnås i rivningsarbetet så att avfallet styrs till rätt behandling: återvinning, behandling av miljöfarligt avfall eller avstjälpningsplats.

Utgående från anmälan kan staden utfärda bestämmelser bl.a. om källsortering på arbetsplatsen, insamling och lagring av avfall, återvinning och hantering av miljöfarligt avfall. De som gör anmälan kan också förpliktigas att presentera kvittenser från behandlingsplatsen över mottagande av avfallet.

Förfrågningar:
byggnadsinspektör Juhani Järvinen, tfn 0500 475 158 
eller e-post juhani.jarvinen(a)lohja.fi och
miljöingenjör Pertti Piirilä, tfn 050 543 9357 eller e-post pertti.piirila(a)lohja.fi

 

 

Rivningsanmälan

Anvisning för rivningsanmälan

 

 

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Avfall och återvinning / Rivningsanmälan
Upp