Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Rådgivningar / Mödra- och barnrådgivning

INVÅNARE

Mödra- och barnrådgivning

På mödrarådgivningarna sköter vi ärenden som gäller par som planerar en graviditet samt sådant som gäller hälsotillståndet bland gravida kvinnor och kvinnor som har fött barn och deras familjer. Vi erbjuder också service i anknytning till prevention i samband med hälsogranskningen efter förlossning. Senare sköts kontroll av graviditetsprevention och förnyande av recept via läkarmottagningarna på hälsocentralen.

Kärnuppgiften för mödraomsorgen är att trygga en så god hälsa som möjligt för den gravida modern, fostret, den nyfödda och familjemedlemmarna. Avsikten är att förebygga störningar under graviditeten, att konstatera störningar i ett tidigt skede och att styra modern till behandling på ett smidigt sätt, förberedelse inför förlossningen och vården av barnet, omsorg om den nyfödda och stöd för familjen i den nya livssituationen.

   

Hälsogranskningar, vägning och omsorg på rådgivningen

Till våra arbetsformer hör hälsogranskningar inklusive screeningundersökningar, individuell handledning på mottagningen eller under hembesök samt telefonrådgivning. Familjeträning ordnas regelbundet framför allt för familjer som väntar sitt första barn. Rådgivningsbesöken inleds i allmänhet då graviditeten nått ungefär 8–10 veckan. Man gör ett besök i månaden eller enligt behov fram till den 30 graviditetsveckan och därefter ett besök med två veckors intervaller. Under den sista graviditetsmånaden görs besöken en gång i veckan eller enligt behov. Besök på rådgivningsläkarens mottagning placeras in under graviditetsveckorna 24–28 och 35–37, vid behov 12-14 (om du har någon sjukdom).

Efter att familjen kommit hem från förlossningsavdelningen träffar hälsovårdaren den nyföddas familj under ett hembesök eller på rådgivningen inom några dagar. Hälsovårdaren träffar barnet och familjen enligt behov efter förlossningen. Den lagstadgade eftergranskningen för mamman görs på rådgivningen 6-8 veckor efter förlossningen.

Målgruppen för barnrådgivningarna är barnfamiljerna i området med barn från baby till skolåldern. Målet är att stödja en trygg och balanserad utveckling för det växande barnet och att hjälpa familjen på ett långsiktigt sätt i de utmaningar föräldraskapet innebär.

                

               Vardag på barnrådgivningen

Till de centrala uppgifterna hör att värna om hälsan, förebygga sjukdomar, vaccinationsverksamhet och screeningundersökningar samt att stödja föräldraskapet. Uppföljning av barnets tillväxt och utveckling, tidigt konstaterande av eventuella avvikelser i tillväxten eller utvecklingen samt vårdhänvisning hör till de etablerade verksamhetsformerna på rådgivningen.

Då barnet är under ett halvt år träffar hälsovårdaren familjen månatligen och då barnet år 6–12 månader varannan månad. Under barnets andra levnadsår görs besöken med ett halvårs intervaller. Barn i åldern 2–6 år erbjuds regelbundna granskningar en gång om året eller vid behov. Vi försöker ordna läkarundersökningar enligt rekommendationerna.

Utvecklingen hos ett 4-årigt barn i dagvård bedöms i samarbete med dagvården med hjälp av LENE-metoden. Barn kallas till rådgivningen.

I en del av rådgivningsområdena har skolhälsovårdaren hand om rådgivningsundersökningarna för 6-åringar.

Till familjearbetet vid rådgivningen  hör också familjehandledarna. Det finns två familjehandledare i Lojoområdet. Familjehandledaren kan hjälpa familjen och ge handledning om en förälder får svårt att orka eller om man stöter på svårigheter i parförhållandet eller fostran av barnet och de egna resurserna inte riktigt räcker till. Familjearbetet är kortvarig och förebyggande verksamhet. Vårdnadshavarna kan ta direkt kontakt med familjehandledarna per telefon eller diskutera sitt behov av stöd på rådgivningen.

Psykologen vid rådgivningsbyrån erbjuder lättillgänglig hjälp för att exempelvis förstärka föräldraskap, färdigheter för interaktion och livskontroll samt ge samtalshjälp när exempelvis depression, problem i parrelationen eller kriser drabbar din familj.

Gruppverksamhet ordnas på olika sätt i olika rådgivningsområden. Fråga om grupperna av din egen hälsovårdare.

SYNPUNKTER

För synpunkter och ärenden som gäller mödra- och barnrådgivningen kan man kontakta:

Avdelningsskötare Anita Lindevall,
Tfn. 044 374 2355, e-post: anita.lindevall(a)lohja.fi  

Servicekorgen för barnfamiljer (på finska)

Kontaktinformation

Välfärd
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Kalevagatan 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690
Fax 019 369 1141

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi 

Öppet
må, on, to 9–16,
ti 9–17, fr 9–15
dag före söckenhelg 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Rådgivningar / Mödra- och barnrådgivning
Upp