Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Tandvård / Att söka sig till vård

INVÅNARE

Att söka vård

Arbetet i mun- och tandvården i Lojo bygger på en arbetsfördelning mellan tandläkare och munhygienister. Kunden kan få behandlingstid hos endera yrkesgruppen beroende på sina individuella behov.

Vårdbehovet bedöms på tidsbeställningen när kunden tar kontakt första gången. Jourbesök ordnas senast följande vardag.  Tandläkarjour.

Icke-brådskande vård inleds senast inom sex månader från det att kunden tagit kontakt. Kunden kallas till vård från kön.

Barn och unga kallas till undersökning vid tidpunkter som bestämts i statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (380/2009).

Föräldrar som väntar sitt första barn
Under ett besök på rådgivningen fyller familjen i en blankett, som de tar med på ett gratis rådgivningsbesök. Föräldrarna kan också boka tid för ett avgiftsbelagt besök hos munhygienisten för bedömning av vårdbehovet. Till tandläkare kommer man via kön.

Barn i rådgivningsåldern
När barnet nått ett halvt års ålder, ger hälsovårdaren på barnrådgivningen råd till föräldrarna om hur de ska sköta barnets munhälsa. Föräldrarna bör själva reservera ett första besök hos tandskötare på tandkliniken, när barnet fyllt två år. I fortsättningen kallas barnen till munhygienistens mottagning vartannat år eller vid behov oftare. De barn som då konstateras behöva vård får tid hos tandläkare.

Skolelever
Skolelever kallas till tandkliniken enligt sitt individuella behov. Alla skolelever kallas till undersökning i årskurserna 1, 3, 5 och 8. Barn i årskurserna 1, 3 och 5 undersöks av en munhygienist och elever i årskurs 8 av en tandläkare. Tandkliniken kan också kalla barn och unga till undersökning oftare, utgående från deras individuella behov.

Tandreglering
Barn och unga under 18 år har rätt till tandregleringsvård enligt social- och hälsovårdministeriets anvisning. Bettfelets svårighetsgrad bedöms med en skala på 10 steg. Behandlingen av bettfel av svårighetsgrad 8–10 prioriteras. Bettfel av svårighetsgrad 7 behandlas, om man bedömer att bettfelet kommer att försvåras med tiden.

Studerande
Alla som studerar i Lojo längre än i fyra månader har oberoende av hemort rätt till undersökning av munnen och till mun- och tandvård under studietiden. Helst bör alla låta undersöka tänderna minst en gång under studietiden.

Vuxna
Kunder svarar själv för tidbeställningen. För en frisk vuxen räcker det med en granskning med 2–6 års mellanrum. Särskilt när man kommit upp i åren är det bra att låta undersöka munnen och tänderna regelbundet så att man får aktuell information om sin hälsa.

Kunder i långvarig institutionsvård
Munhygienisten eller tandläkaren kan på begäran göra hembesök hos hemvårdens klienter för granskning av munhälsan. Munhygienisterna besöker också regelbundet olika vårdenheter för att undersöka vårdtagarnas munhälsa.

Klientavgifter
Tandvården på hälsostationerna är gratis för barn och unga under 18 år. För outnyttjade, oannullerade mottagningstider debiteras en avgift på 45,80 euro av alla som fyllt 15 år. Av dem som fyllt 18 år debiteras avgifter enligt förordningen.

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Tandvård / Att söka sig till vård
Upp