Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Mätningsservice / Utmärkande av byggplats

INVÅNARE

Utmärkande av byggplats

Beställ utstakning av byggplats

Syftet med utstakningen av byggplats är att styra byggaren att bygga på den plats som fastställs i bygglovet. Du kan beställa utstakning av byggplats då byggnadstillsynen har beviljat bygglov.

Det räcker med ett telefonsamtal till mätningsbyrån, då du vill beställa utstakning av byggplatsen, förutsatt att du levererade fyra serier huvudritningar till byggnadstillsynen då du ansökte om bygglov. Om du vill kan du i situationsplanen markera de hörn du vill ha utmärkta i terrängen. I annat fall utmärks fyra hör enligt byggnadens huvudmassa. Vi strävar efter att utföra mätningen inom tre arbetsdagar från beställningen.

Mätningsbyrån

Leo Abrahamsson
ledande lantmäteritekniker
tfn (019) 369 4401

Om bygglov har beviljats för flera byggnader med samma beslut, ska du i samband med beställningen precisera, vilka byggnader du vill ha utstakade.

I normala falla utmärk hörnpunkterna för en byggnad som förenklats till en fyrkant med träpålar på 5 x 5 cm med spik med +- 1 cm noggrannhet. I mera komplicerade fall är det skäl att på förhand komma överens om vilka pålar som anger linjer i terrängen som ska markeras.

Påle som mätningsväsendet satt ut.

Linjebockar

       

Byggnadens          
4 hörn enligt
huvudmassan       

Byggaren får platserna för hörnpunkterna att bevaras genom att slå linjebockar med hjälp av fortsättningen på vägglinjerna.

Höjden markeras på ett träd, en stolpe e.d. lämplig plats nära den blivande byggnaden. Märket anger höjdnivån enligt stadens höjdsystem (N60) och byggaren använder det som utgångsläge för att placera byggnaden på den höjdnivå som anges i byggnadsritningarna. Om den planerade höjden visar sig vara olämplig, ska byggaren ta kontakt med byggnadsinspektören.

Utstakningen av byggnadens plats och höjd samt lägessynen (utstakning av vägglinjer) kostar sammanlagt (egnahemshus, parhus):

Byggnader med högst två bostadslägenheter och ekonomibyggnader på sammabyggplats som betjänar bostadsbyggnaden och utstakas samtidigt

159,00 € 
Andra byggnader

202,00 €

Lägessyn    80,00 €

Vid grävningsarbete skall man undvika att flytta på råmärken och att lägga mullhögar e.d. på rån eftersom mätningsarbetet då kan bli besvärligare och långsammare.

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Mätningsservice / Utmärkande av byggplats
Upp