Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter

INVÅNARE

Miljöskyddsföreskrifter

Lojo stadsfullmäktige gav den 24 september 2003 miljöskyddsföreskrifter, som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Lojo stads miljöskyddsföreskrifter

Bilagor (på finska) (frånsett kartor över grundvattenområden)
Motiveringar till miljöskyddsföreskrifterna

Givandet av kommunala miljöskyddsföreskrifter bygger på den nya miljöskyddslagen. Miljöskyddsföreskrifterna kan jämföras med de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna eller byggnadsordningen. Statsrådets förordningar om miljövård har en mycket allmän karaktär, medan miljöskador som beror på lokala förhållanden flexibelt och effektivt kan förebyggas med kommunala miljöskyddsföreskrifter. Avsikten med miljöskyddsföreskrifterna är att precisera allmänt godtagna förpliktelser samt att garantera informationstillgången och rättsskyddet för näringsidkare och invånare.

De kompletterande och förtydligande lokala föreskrifterna kan gälla exempelvis: rening av avloppsvatten, lagring av bränsle, användning av kemikalier. Med villkor som skrivs in i föreskrifterna kan man också underlätta kommuninvånarnas vardag bl.a. genom att slopa onödig anmälningsplikt t.ex. för verksamhet som orsakar tillfälligt buller, om verksamheten uppfyller vissa kriterier.

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöskyddsföreskrifter
Upp