La 14.00 -5 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
Su 14.00 -7 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, nw 2 m/s.
Ma 14.00 -8 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, ne 2 m/s.
Lördag 20.01.2018
Du är här:  Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

VAL AV REPUBLIKENS PRESIDENT ÅR 2018

Valdagen för presidentvalet år 2018 är söndag 28.1.2018. Har ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett andra val söndag 11.2.2018 mellan de två kandidater som fått flest röster i det första valet.


Kandidaterna vid presidentvalet har fastställts:
http://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2018_1/se/ehd_listat_kokomaa.htm


RÖSTRÄTT

Rösträtt har sådana personer som senast 28.1.2018 fyller 18 år.

Personer som har Lojo stad som hemkommun kan rösta i presidentvalet i Lojo stad. Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade med känd adress. Den röstberättigade ombeds bevara meddelandekortet och visa upp det vid röstningen. Den röstberättigade ska vara beredd att styrka sin identitet.

FÖRHANDSRÖSTNING

Förhandsröstningen förrättas 17.1 - 23.1.2018 (en eventuell andra valomgång 31.1 - 6.2.2018)
Förhandsröstningsställena och öppettiderna:

Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9, 08700 LOJO
ons–fre 17.1-19.1.2018 kl. 9.00-18.00
 samt vid behov i den andra valomgången
ons-fre 31.1-2.2.2018 kl. 9.00 - 18.00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI
lör-sön 20.1-21.1.2018 kl. 10.00 - 16.00
 samt vid behov i den andra valomgången
lör-sön 3.2-4.2.2018 kl. 10.00 - 16.00

Tallbacka bibliotek, Tallåsgränden 15, 08500 LOJO
mån-tis 22.1-23.1.2018 kl. 12.00 - 20.00
 samt vid behov i den andra valomgången
mån-tis 5.2-6.2.2018 kl. 12.00 - 20.00

Prisma, Larsgatan 37–41, 08100 LOJO och
K-Citymarket, Ojamoåsvågen 61, 08200 LOJO
ons-fre 17.1-19.1.2018 kl. 9.00-20.00
lör 20.1.2018 kl. 12.00-18.00
sön 21.1.2018 kl. 12.00-18.00
mån-tis 22.1-23.1.2018 kl. 9.00-20.00
samt vid behov i den andra valomgången
ons-fre 31.1-2.2.2018 kl. 9.00 - 20.00
lör 3.2.2018 kl. 12.00-18.00
sön 4.2.2018 kl. 12.00-18.00
mån-tis 5.2-6.2.2018 kl. 9.00 - 20.00

Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
ons-fre 17.1-19.1.2018 kl. 10.00 -16.00
lör-sön 20.1-21.1.2018 kl. 10.00 -14.00
mån-tis 22.1-23.1.2018 kl. 10.00-20.00
samt vid behov i den andra valomgången
ons-fre 31.1-2.2.2018 kl. 10.00 - 16.00
lör-sön 3.2-4.2.2018 kl. 10.00 - 14.00
mån-tis 5.2-6.2.2018 kl. 10.00 - 20.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula
ons-fre 17.1-19.1.2018 kl. 10.00 -16.00
lör-sön 20.1-21.1.2018 kl. 10.00 -14.00
mån-tis 22.1.-23.1.2018 kl. 10.00-20.00
 samt vid behov i den andra valomgången
ons-fre 31.1-2.2.2018 kl. 10.00 - 16.00
lör-sön 3.2-4.2.2018 kl. 10.00 - 14.00
mån-tis 5.2-6.2.2018 kl. 10.00 - 20.00

Karislojo hälsostation, Tallaantie 4, 09120 Karislojo
tor 18.1.2018 kl. 10.00-12.00
lör-sön 20.1-21.1.2018 kl. 10.00-12.00
mån-tis 22.1-23.1.2018 klo 16.00-18.00
samt vid behov i den andra valomgången
tor 1.2.2018 kl. 10.00-12.00
lör-sön 3.2-4.2.2018 kl. 10.00 - 12.00
mån-tis 5.2-6.2.2018 kl. 16.00 - 18.00

Förhandsröstning för personer som behöver vård dygnet runt ordnas på följande institutioner:

Servicehemmet Jokela
Paloniemi sjukhus
Lojo sjukhus
Tynnismalms hälsostation, vårdavdelning 5
Lojo centrums hälsostation, vårdavdelningarna 2 och 3
Vårdhemmet Syysviiru
Niilonpirtti
Pusula åldringshem,
Kaislakoti
Seniorservicecentret i Lojo
Servicecentret Tupala
Grupphemmet Kotola
Servicehemmet Petäjäkoti
Servicehemmet Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo, vårdhemmet i Vabby
Attendo, vårdhemmet i Vendelä
Vårdhemmet Apilaniitty
Uudenmaan seniorikodit Oy:s Harjupuisto

En kungörelse om tidpunkterna för förhandsröstningen på institutionerna läggs upp på deras
anslagstavlor.

De röstande ska styrka sin identitet då de anmäler sig på röstningsstället (körkort, pass eller annan motsvarande handling). En person som inte har något annat dokument att styrka sin identitet med kan på polisinrättningen avgiftsfritt få ett tillfälligt personkort för röstningen. 

HEMMARÖSTNING

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte 
utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som är antecknad som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret. Hemmaröstningen sker på en separat överenskommen tidpunkt någon dag under förhandsröstningsperioden mellan kl. 9.00 och 20.00.

Enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får en närståendevårdare, som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, också rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill rösta på förhand hemma, ska meddela centralvalnämnden i sin hemkommun 
om detta. Anmälan kan även göras på väljarens vägnar av någon som han eller hon utsett.
Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll tänker rösta vid hemmaröstningen, 
ska detta nämnas i anmälan.

Anmälan ska lämnas in antingen skriftligt eller per telefon senast tisdag 16.1.2018
kl. 16 (inför en eventuell andra valomgång senast tisdag 30.1.2018 före kl. 16).
Anmälan kan även göras på väljarens vägnar av en person som han eller hon utsett.

De väljare som röstade hemma i förra valet får en blankett som de kan använda för anmälan. Hemmaröstningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter, hos personalen inom Lojo stads hemvård under avsnittet presidenvalet på stadens webbplats.  Dessutom finns blanketten på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi. Anmälningarna ska riktas till centralvalnämnden i Lojo och skickas till adressen PB 71, 08101 Lojo eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola, adress Karstuvägen 4. 

HEMMARÖSTNINGSBLANKET

Telefonanmälningar görs till Lojo stads kundservice, tfn   044-369 4300

RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN

Röstningsställena i röstningsområdena i Lojo stad är följande:

1) Gerknäs-Kyrkstad Ristin koulu, Tynniåsvägen 1, 08700 Lojo
2) Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo
3) Ojamo-Rantakantti Seniorservicecentret, Ojamogatan 34, 08100 Lojo
4) Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ängsgatan 3, 08150 Lojo
5) Vendelä-Immula Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
6) Moisio, stadshuset Monkola Karstuvägen 4, 08100 Lojo
7) Karislojo Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karislojo
8) Paloniemi-Routio, Roution koulu (Routionmäki), Barrskogsvägen 4, 08350 Lojo
9) Tallbacka-Skräddarskog Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26, 08680 Lojo
10) Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
11) Nummi Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
12) Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vallokalerna är öppna på valdagen kl. 9.00 – 20.00
Röstningsstället anges på det meddelandekort som skickats till de röstberättigade. 

De som har Lojo stad som hemstad men som inte har hänförts till någon fastighet i folkbokföringen hör till röstningsområdet Ojamo-Rantakantti.

Om den röstberättigade är osäker på sitt röstningsställe kan han/hon vända sig till centralvalnämndens sekreterare, tfn  044 357 3730. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi.

Lojo 9.11.2017

Centralvalnämnden

Du är här:  Presidentvalet 2018
Upp