Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Strategier

STADEN

Strategier och utvecklingsplaner

Lojos stadsstrategi 2017-2025 Sfm 15.11.2017 § 6

Lojo tillväxtstrategi 2013–2021
Sfm 11.9.2013

Stadsstrategi 2017 Sfm 11.11.2009 § 151

Stadsstyrelsen

Språkförbindelse Sfm 11.9.2013 § 133

Kommunikationsstrategi till år 2010 
Sfm 17.12.2003 § 122

Näringspolitiskt program 2006–2013  
Sfm 14.6.2006 § 42

Elinkeinopoliittinen markkinointi- ja viestintästrategia Näringslivs- och sysselsättningssektionen 9.8.2004 § 42

Personalstrategi 2004–2009 Sfm 28.4.2004 § 35
Henkilöstöstrategian arvot 2004–2009

Lojo stads riktlinjer för turismen 2007–2013
 

Särskilda strategier och program

Utvecklingsstrategi för glesbygdsområdena
Sfm 23.6.2004 § 53

Lohjan keskustan kehittämisen visio
Palvelutarpeiden ja alueidenkäytön suunnittelun koordinointi Utvecklings- och koordineringsarbetsgruppen. Rapport 1/2007
Klimatprogram 2009-2012

Ett frisk och välmående LOST 2010
Social- och hälsovårdsnämnden 26.10.2010 § 107
Stadsstyrelsen 1.11.2010 § 349

Grundtrygghetssektorn

Päihdestrategia Kv 18.6.2003 § 67

Vammaispoliittinen ohjelma Kv 5.9.2012

Plan för barns och ungdomars välfärd inom samarbetsområdet LOST
Stadsfullmäktige 15.4.2009 § 73

Ett åldrande Lojo 2018
Lojo stads äldrepolitiska program 2015 - 2018
Stadsfullmäktige 11.3.2015

Sähköinen hyvinvointikertomus 2013 - 2016
Kh 30.9.2013

Stadsplaneringscentret

Kaavoituskatsaus 2004

Lohjan maankäytön kehityskuvaraportti 2025

Markpolitiskt program Sfm 18.1.2006 § 3

Bildningscentret

Bildningsväsendets åtgärdsprogram i Lojo stad 2010-2017
Kultur- och fritidsnämnden 9.6.2010 § 36

Utvecklingsprogram för fostran och undervisning
Stadsfullmäktige 10.10.2011 § 94

Strategi för småbarnsfostran 
Utbildningsnämnden 10.5.2006 § 48 

Kontaktinformation

STADSHUSET MONKOLA
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4
08100 LOJO

Växeln (019) 3690

Kundservicecentret
019 369 4300, 369 4255
fax 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må - to 8–16
fr 8–15

Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Strategier
Upp