Ke 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
To 14.00 +1 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, sw 5 m/s.
Pe 14.00 -1 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Onsdag 21.03.2018
Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Näringsliv

STADEN

Lojo är en företagsvänlig stad

Det finns gott om arbetsplatsalternativ och konkurrenskraftiga näringsgrenar i Lojo.

Den regionala närings- och sysselsättningspolitiken i Lojo är aktiv. Näringspolitiken går ut på övergripande utveckling av konkurrenskraften.

Målet är 100 procents självförsörjning i fråga om arbetsplatser. Hiisi-området är ett enhetligt pendlingsområde. I näringspolitiken koncentrerar man sig på att öka företagens förmåga till förnyelse och på utveckling inom de olika näringsgrenarna. Då det gäller att göra näringsstrukturen mer mångsidig eftersträvas särskilt starkare kommersiell service och utveckling av företagstjänsterna.

Till de starka industrinäringsgrenarna i Lojo hör skogsindustrin, metallindustrin, materialteknologin och elektronikindustrin. Näringslivet i Lojo följer aktivt med svaga signaler från den omgivande världen och främjar uppkomsten av nya näringsgrenar. I utvecklingsarbetet inom de olika näringsgrenarna är främjandet av företagens nätverksbildning viktigt. Kraftiga satsningar görs på forskning och utveckling i anknytning till ny teknologi.

Markanvändningen, tillgången till energi och trafikeringsmöjligheterna stöder utvecklingen inom näringslivet. Lojo erbjuder mångsidiga möjligheter för företag att etablera sig. De miljörisker som är förknippade med verksamheten beaktas i företagsetableringen. Företagsområdena profileras så att olika områdestyper uppkommer.

Lojo utnyttjar sitt läge i korsningen mellan utvecklingskorridorer (Helsingfors–Åbo, Hangö–Hyvinge) i markanvändningen, logistiken och marknadsföringen. Samtidigt agerar Lojo aktivt som förstärkare av utvecklingskorridorerna.

Näringspolitiken i Lojo söker nya öppningar tillsammans med de övriga kommunerna och aktörer i regionen.

Lojo är också attraktiv som pendlingskommun. Funktioner som stöder företagsverksamhet och nätverksbildning möjliggör både att de nuvarande starka näringsgrenarna bevaras och att nya uppstår. Behövlig service garanteras för företag som verkar i Lojo eller vill etablera sig här. Uppkomsten av nya arbetsplatser försnabbas av att det finns ett utbud på tomter och verksamhetslokaler, av att stadsstrukturen är tät och av att det finns fungerande trafikförbindelser. Den positiva arbetsplatsutvecklingen stöds med mångsidig utbildning.

Lojos möjligheter att nå framgångar i den globala konkurrensen bygger utöver på de nuvarande starka näringsgrenarna i näringslivet också på högklassig kompetens. Lojos attraktionskraft ökas av tvåspråkigheten, som banar väg för internationalisering. Lojo är också i framtiden en skolstad. Utbudet på utbildning görs mångsidigare och kompetensnivån höjs på bred bas samtidigt som möjligheterna till livslångt lärande tryggas. Förutsättningar skapas för forskning, innovation och utveckling.

Källa: Lojos stadsstrategi 2005-2013 5.2 Strategiska mål i visionen

Läs mera under FÖRETAGARE

Till sidans början

  

Kontaktinformation

NÄRINGSLIVSSERVICE

Karstuvägen 4
08100 LOJO

väx *019 369 0

fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Näringsliv
Upp