Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Lojo i statistik / Lojo i korthet

STADEN

Lojo i korthet

Allmänt  
Skatteprocent (skattöre) 19,0
Areal 356,14 km²
Markareal 277,39 km²
Vattenareal 78,75 km²
Invånare/km2 134
Befolkning efter område 2007 personer         %
Hela befolkningen  37 352
Lojo centrum 16 959         45,4 %
Södra Lojo   8 112         21,7 %
Västra Lojo   3 257          8,7 %
Norra Lojo    8 659         23,2 %
Okänt     365          1,0 %
Företag i området
M-Real Gerknäs
Orthex Oy Ab
Mondi Lohja Oy
Finnforest Oyj Kerto
Mahogany Oy
Valon Kone Oy
Lohjan Abetoni Oy
Saajos Oy
Constructor Finland Oy
PMJ automec Oyj
NCC-Finland Oy
Electroferrum Oy
Befolkningsutveckling (31.12)
Personer Personer Förändring/år
1990 33 386 271
1995 34 058 120
  Ökning, %
1997 34 172 173 0,51
1998 34 420 248 0,73
1999 34 792 372 1,08
2000 35 243 451 1,30
2001 35 527 284 0,81
2002 35 647 120 0,30
2003 36 004 357 1,00
2004 36 218 214 0,59
2005 36 585 367 1,01
2006 36 974

389

1,06

2007 37 352

378

1,02

Åldersfördelning
31.12.2007

Personer %-andel
0–6-åringar  3 166 8,5
7–14-åringar   3 858 10,3
15–24-åringar   4 203 11,3
25–64-åringar 20 647 55,3
65–74-åringar   3 147 8,4
75->åringar 2 331 6,2
Svenskspråkig befolkning  - %-andel
1985  1 693 5,3
1990  1 676 5,0
1995  1 606 4,7
1996  1 548 4,6
1997 1 532 4,5
1998  1 507 4,4
1999 1 528 4,4
2000 1 540 4,4
2001 1 525 4,3
2002 1 528 4,3
2003 1 534 4,3
2004 1 537 4,2
2005 1 534 4,2
2006 1 527 4,1
2007 1 546 4,1
Utlänningar  663 1,8

Sysselsatt arbetskraft 2006

%-andel
Jordbruk, jakt och skogsbruk 199 1,1
Tillverkning 4 532 24,9
Byggverksamhet  672 9,6
Handel, hotell- och restaurangverksamhet  2 950 16,9
Transport, magasinering och kommunikation 918 5,2
Service 7 274 41,6
Okänd  140 0,8
Arbetskraft totalt 2006 17 505
Arbetslösa (januari 2009) 1 335 6,9
Arbetsplatser i området (2006)  15 093  
Självförsörjning i fråga om arbetsplatser   86,2
Utbildningsnivå lägre mellannivå 36,8
  högskolenivå 25,3
BOENDE
Bostadsbeståndet 2007 18 013 %-andel
Bostäder, i permanent bostadsbruk 16 810 93,3
Bostäder, inte i permanent bostadsbruk 1 203 6,7
Fritidshus 2 367
Ägarbostäder  11 491 63,8
Hyresbostäder  4 927 27,4
Annan besittningsform   1 595 8,9
Småhusbostäder 7 573 42,0
Rad- och kedjehusbostäder 2 609 14,5
Höghusbostäder 7 545 41,9
Annan eller okänd  286 1,6
Bostadshushåll 2007 16 810  
Personer i bostadshushållen 36 792  
Bostadshushållens medelstorlek 2,2  
1-personsbostadshushåll 6 116  
Bostadshush./över 65-åring 4 038  
Yta/bostadshushåll, m2 83,7  
Yta/person, m2  38,5  
Andelen trångbodda av bostadshushåll med minst 2 personer 647

 6,1

Hyresbostadsbestånd i stadens besittning 8.10.2007 st. %-andel
Alla bostäder 1 694 -
Under 40 m2 (1 r + k/kvr)   508 30,0
40–65 m2 ( 2 r + k/kvr) 785 46,3
66–80 m2 (3 r + k)   334 19,7
Över 80 m2 (4–5 r + k)  67 3,9
Färdigställda bostäder 1997 68  
Färdigställda bostäder 1998 126  
Färdigställda bostäder 1999 223  
Färdigställda bostäder 2000 164  
Färdigställda bostäder 2001 304  
Färdigställda bostäder 2002 40  
Färdigställda bostäder 2003 86  

Färdigställda bostäder 2005

44

EKONOMI
Anslag i budgeten 2009
Totalutgifter  266,7 mn euro
Driftsekonomiutgifter 243,8 mn euro
Investeringar 16,8 mn euro
Finansieringsutgifter 6,1 mn euro

Anslag i budgeten 2009 Verksamhetsorgan

Driftsekonomiutgifter 1000 euro % av utgifterna
Centralvalnämnden 98 0,0
Revisionsnämnden   80 0,0
Allmän förtroendemannaförvaltning  798 0,4
Centraförvaltning 8 789 3,6
Social- och hälsovårdsnämnden 88 546 36,3
Grundtrygghetsnämnden   41 431 17,0
Utbildningsnämnden 59 980 24,6
Bildnings- och fritidsnämnden 11 095 4,6
Tekniska nämnden   28 452 11,7
Miljönämnden  3 488 1,4
Västra Nylands miljöhälsonämnd 1 071 0,4
Driftsekonomiutgifter totalt  243 828 100,0
Finansiering av budgeten 2009 mn euro % av inkomsterna
Kommunalskatt 125,0 48,2
Samfundsskatt 7,4 2,9
Fastighetsskatt 5,9 2,3
Statsandelar och -bidrag 41,2 15,9
Avgifter och försäljningsinkomster 56,7 21,8
Upplåning 0 0
Andra inkomster 23,4 9,0
Inkomster totalt  259,5 100,0
Inkomstskattesats 2009 19,0 -
Fastighetsskattesatser 2009:    
- Allmän 0,70  
- Bostadsbyggnader i permanent bostadsbruk 0,30  
- Andra bostadsbyggnader 0,80  

Budgeten 2009,
nyckeltal som beskriver den ekonomiska ställningen

 
Verksamhetskostnader euro/invånare 6 178
Lånestock euro/invånare 1 590
Skatteinkomster euro/invånare 3 504
Årsbidrag euro/invånare 240

Kontaktinformation

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Kundservicecentret
019 369 4300
fax. 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Lojo i statistik / Lojo i korthet
Upp