Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  STADEN / Ämbetsverk och inrättningar / Byggverksamhet & stadsteknik / Vatten- och avloppsverket / Faktureringspediorer

STADEN

Fakturering på basis av uppskattning

Uppskattningsfakturan skickas med tre månaders mellanrum från början av året. Uppskattningen hos gamla konsumenter baserar sig alltid på den tidigare förbrukningen. En uppskattning av förbrukningen hos nya abonnenter och konsumenter görs till en början på basis av personantalet.

Utjämningsfakturering

I utjämningsfakturan faktureras förbrukningen av vatten jämte avloppsvattenavgiften för tiden mellan föregående avläsning och den nya avläsningen, med beaktande av de redan betalade uppskattningsfakturorna. Kunderna får årligen ett självavläsningskort för avläsning av vattenmätarställningen. På kortet anges förbrukningsställe och mätarnummer. Mätarställningen kan anmälas under avläsningstiden på blanketten som finns på adressen www.lohja.fi/Elektroniska blanketter. Avläsningskortet kan även skickas avgiftsfritt per post. Då summan som betalats utifrån uppskattning överstiger summan på utjämningsfakturan, överförs gottgörelser under 500 euro på följande faktura, medan större gottgörelser betalas direkt till konsumenten. Utjämningsfakturan innehåller även en uppskattning för resten av faktureringsperioden i fråga.

Betalningsanmodan och indrivning

Lojo stad har konkurrensutsatt och lagt ut uppföljningen av betalningar och inkasseringen av fordringar på en inkasseringsbyrå, varför indrivningen av fakturor sköts av inkasseringsbyrån Lindorff Oy. Vid behov kan kunden komma överens om en betalningsplan med Lindorff Oy. Indrivningsavtalet innefattar även utskickning av betalningsanmodan. Betalningsanmodan för vattenfakturor skickas alltid av Lindorff Oy. Om en faktura inte betalas, tar inkasseringsbyrån över indrivningen. Enligt lagen om vattentjänster kan leveransen av vatten avbrytas om en kund försummat betalningen av fakturor.

Du är här:  STADEN / Ämbetsverk och inrättningar / Byggverksamhet & stadsteknik / Vatten- och avloppsverket / Faktureringspediorer
Upp