Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  STADEN / Ämbetsverk och inrättningar / Stadsutveckling & miljö / Markanvändning och miljö / Markanvändning

STADEN

Markanvändning

Målet för planeringen av markanvändningen är att ordna användningen och bebyggandet av områdena så att förutsättningar skapas för en god livsmiljö samtidigt som en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling gynnas. Avsikten är också att trygga var och en möjligheter att delta i beredningen av ärenden, att säkerställa en högklassig planering i växelverkan mellan olika parter, mångsidig sakkunskap och öppen information om ärenden som är under behandling.

Markanvändningen styrs av markanvändnings- och bygglagen, som trädde i kraft den 1 januari 2000. Till de viktigaste utgångspunkterna hör invånarnas behov och förväntningar gällande miljön.

Resultatenheten för markanvändning ansvarar för
   • planläggning
   • övrig planering av markanvändningen
   • marktäktstillstånd
   • beredning av avgöranden om planeringsbehov och
      undantagslov samt givande av utlåtanden

Personalen inom markanvändningen:

Planläggningschef  Leena Iso-Markku, tfn. 044 374 0147
chef för resultatenheten, planläggning

Generalplanläggare Iiris Koivula, tfn. 0500 954 923

Planläggningsarkitekt Ann Roberts, tfn. 044 374 4414

Detaljplanearkitekt Juha Anttila, tfn. 044 374 0144

Planeplanerare Teija Liuska, tfn. 044 374 4418

Planeplanerare Anna Kaisa Långström, tfn. 044 374 4419

Miljöingenjör Pertti Piirilä, tfn. 050 543 9357

Planeringsassistent Kalle Lindblom, tfn. 044 369 4404

Planeringsassistent Tuija Savela, tfn. 044 369 4458

Byråsekreterare Margit Hietamäki, tfn. 044 369 4454

Du är här:  STADEN / Ämbetsverk och inrättningar / Stadsutveckling & miljö / Markanvändning och miljö / Markanvändning
Upp