Ke 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
To 14.00 +1 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, sw 5 m/s.
Pe 14.00 -1 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Onsdag 21.03.2018
Du är här:  STADEN / Ämbetsverk och inrättningar / Sektorn Livskraft / Stadsarkivet

STADEN

Stadsarkivet

Lojo stadsarkiv finns i källarvåningen i stadshuset Monkola på adressen Karstuvägen 4.

Arkivet innehåller dokument ända från år 1868, då den kyrkliga sockenförvaltningen i Lojo omorganiserades till kommunalförvaltning. Sammanlagt finns det ungefär 800 hyllmeter dokument i centralarkivet. En del av materialet är deponerat någon annanstans än i stadshuset.

Dokumenten är huvudsakligen offentliga bortsett från de undantag som stadgas i lag. Alla medborgare har rätt att använda arkivet.

Bestyrkta ljuskopior av dokumenten ges ut och intyg som skrivits ut med stöd av dokumenten. Eftersom dokumenten är unika kan de inte lånas ut från arkivet.

Det är skäl att ringa till arkivet på förhand och berätta vilka uppgifter man behöver. Det sparar väntetid också för kunden, då de önskade dokumenten kan sökas fram färdigt. Leveranstiden varierar beroende på hur omfattande begäran är, vilken arbetssituationen är och hur exakta primäruppgifterna är. Det lönar sig ofta för den som behöver t.ex. bygglovsritningar att komma överens om ett besök och på platsen välja ut de ritningar som skall kopieras.

Det går enkelt att ta ljuskopior av storleken A4 och A3 av dokumenten i centralarkivet. Arkivet kan vid behov låta göra större kopior på stadens kartservice. Om kvaliteten inte räcker till för det tänkta syftet, kan centralarkivet låta kopiera eller skanna dokumenten på ett företag i branschen, som fakturerar kunden direkt. Kunden får inte själv dokumenten med sig för kopiering.

Dokumentkopiorna kan hämtas på kundservicecentret i stadshuset. På grund av försändelsavgifterna blir det betydligt förmånligare för kunden att hämta dem än att få dem skickade per post.

Centralarkivet följer sedan den 1 januari 2015 de priser för utlösning av dokument som stadsstyrelsen fastställt:

Om handlingen som ska skickas per e-post inte är i digitalt format ursprungligen, debiteras följande avgift för varje skannad sida:

Då kopiorna skickas per post tillkommer:

För givande av uppgifter som kräver särskilda åtgärder debiteras en fast grundavgift som graderas enligt hur krävande informationssökningen är:

De mest efterfrågade dokumenten är bl.a.

Kontaktinformation:
tfn 044 374 3374
arkisto(a)lohja.fi

Kontaktinformation

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Kundservicecentret
019 369 4300
fax. 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  STADEN / Ämbetsverk och inrättningar / Sektorn Livskraft / Stadsarkivet
Upp