Ke 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
To 14.00 +1 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, sw 5 m/s.
Pe 14.00 -1 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Onsdag 21.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning

INVÅNARE

Grundläggande utbildning

Undervisningsväsendet i Lojo erbjuder en högklassig enhetlig inlärningsstig som är öppen för alla.

Verksamhetsidén inom undervisningsväsendet är att ge eleverna beredskap att lära sig och en god fostran samt nödvändiga kunskaper och färdigheter i en trygg och uppmuntrande inlärningsmiljö.

Värdena i verksamheten är att främja öppenhet, ansvar, rättvisa, resultatrikedom och kreativitet.

Målet är

  • att främja kommuninvånarnas välfärd
  • att trygga eleverna mångsidiga kunskaper och färdigheter för att övergå till fortsatta studier, arbetslivet och ett självständigt liv
  • att främja möjligheterna till ett gott liv i Lojo

En elev i grundskolan går i allmänhet i skola i sitt eget skolområde i skolan närmast hemmet. I vissa fall anvisas också en regional närskola eller någon av de gemensamma klasserna, om det gagnar undervisningen.

Skolområden

Lojo stad är indelad i fem högstadieområden enligt de finskspråkiga högstadierna Anttilan koulu, Harjun koulu, Järnefeltin koulu,  Mäntynummen yhtenäiskoulu och Nummen yhtenäiskoulu. Källhagens skola samlar upp alla svenskspråkiga högstadieelever i Lojo. Högstadiegränserna följer lågstadiegränserna utom i Ojamo lågstadieområde. Från Ojamon koulu flyttar eleverna till tre olika högstadier.

Till Anttila skolområde hör

Till Harju skolområde hör

Till Järnefelts skolområde hör

 Till Mäntynummi skolområde hör

Till Nummi-Pusula skolområde hör

Till det svenska skolområdet hör

 

 


Skol- och lovtider läsåret 2016-17

Skol- och lovtider läsåret 2017-18

Enkäten Hälsa i skolan 2010  (på finska)

Wilma

Elevupptagningsområden på kartan
lågstadier (blått)
högstadier  (rött)

Grunderna för intagning av elever

Lojo stads principer för hemundervisning av elever

Sammatin Vapaa Kyläkoulu (Steinerskola)

Meny 

KiVa skola
- Kiva är åtgärdsprogram mot mobbning
- handbok för föräldrar

 

Kontaktinformation

Välfärd
Serviceområdet för barn, unga & familjer

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola.

Växeln *019 3690
fax 019 369 4327

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
måndag-torsdag 8–16
fredag 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning
Upp