Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Morgon- och eftermiddagsklubbar för skolelever

INVÅNARE

Sista ansökningsdag till eftermiddagsverksamhet för läsåret 2018-2019 är 16.3.2018 klo 14.

Besluten om eftermiddagsverksamheten under läsåret 2018-2019 kan läsas på Wilma 30.4.2018.

Ansökningar som kommit in 17.3.-31.5.2018 behandlas i juni.

Ansökningar som kommit in 1.6.-31.7.2018 behandlas under veckorna 31-32.

Efter behandlingen kan besluten läsas på Wilma. 

EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER FR.O.M. 1.8.2017   

 

Klubbarna har öppet under skoldagarna kl.12.00 - 17.00.

Klubbavgiften är från 1.8.2017
- 100 e/mån. vid klubbtid fram till kl.16.00
- 130 e/mån. vid klubbtid fram till kl. 17.00
Avgiften är en fast månadsavgift enligt vårdnadshavarens ansökan oberoende av vilken dag barnet börjar eller slutar samt lediga dagar (avgift för hela månaden 100 € eller 130 €) utan gottgörelser. För augusti debiteras en halv månads avgift. Eventuella klubbeftermiddagar i juni är avgiftsfria.
Endast hälften av avgiften tas ut om morgon- och eftermiddagsverksamhet inte ordnas under en längre tid än 10 dagar under en månad. Endast hälften av avgiften tas ut också om barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i morgon- och eftermiddagsverksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad. Om en frånvaro som beror på egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften. Andra avgifter kan inte tas ut för deltagande i verksamheten.
Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.
Ett utlåtande av en socialarbetare ska bifogas ansökan om befrielse eller nedsättning av avgift. Beslut om befrielse fattas av direktören för serviceområdet för barn, unga och familjer.
Faktureringen baserar sig på vårdnadshavarens ansökan/på placerings- och avgiftsbeslutet, oberoende av när barnet börjar i klubben.
Ansökningar till eftermiddagsverksamhet kan lämnas in kontinuerligt och ansökningarna utarbetas med programmet Wilma på fliken ”ansökningar och beslut”.
De sökande meddelas om klubbplatserna i Wilma. Mer information om service för barn och unga ges av Paula Vireä-Aihio (paula.virea-aihio@lohja.fi).

Klubbar:
Eftermiddagsklubben i Stationsåkern, tfn 050 591 3525
Asemanpellon koulu, Munkavägen 35, 08500 LOJO
Eftermiddagsklubben i Karislojo tfn 050 326 6511
Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 KARISLOJO
Eftermiddagsklubben i Maksjoki, tfn 050 306 4345
Maksjoen koulu, Träskvägen 2, 08700 LOJO
Eftermiddagsklubben i Metsola, tfn 050 466 0658
Metsolan koulu, Gunnarlagatan 1, 08150 LOJO
Eftermiddagsklubben i Muijala, tfn 050 591 3527
Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26, 08680 LOJO
Eftermiddagsklubben i Tallbacka, tfn 050 591 3521
Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 LOJO
Eftermiddagsklubben vid Nummen yhtenäiskoulu, tfn 044 584 4025
Nummen yhtenäiskoulu, Tiedonpolku 2, 09810 NUMMI
Eftermiddagsklubben i Ojamo, tfn 050 591 3523
Ungdomsgården i Ojamo, Herrgårdsgränden 4, 08200 LOJO
Eftermiddagsklubben i Ojaniittu,tfn 050 591 3522
Ojaniitun koulu, Ängsgatan 3, 08150 LOJO
Eftermiddagsklubben i Perttilä, tfn 050 591 3526
Perttilän koulu, Hakulivägen 30, 08500 LOJO
Eftermiddagsklubben i Pusula, tfn 044 362 1631
Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 PUSULA

Eftermiddagsklubben i Rauhala, tfn 044 374 0068
Rauhalan koulu, Helsingiusvägen 71, 08700 LOJO
Eftermiddagsklubben i Risti, tfn 050 541 4284
Ristin koulu, Tynnisåsvägen 1, 08700 LOJO
Eftermiddagsklubben i Routio, tfn 050 306 4347
Roution koulu, Barrskogsvägen 4, 08350 LOJO
Eftermiddagsklubben i Sammatti, tfn 050 591 3520
Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI
Solbrinkens eftermiddagsklubb, tfn 050 300 5085
Solbrinkens skola, Stationsgatan 1, 08100 LOJO
Eftermiddagsklubben i Tytyri, tfn 044 374 0067
Virkby skolas eftermiddagsklubb, tfn 044 374 0063
Källhagens skola, Klockargränden 2, 08700 LOJO

 

Privat eftermiddagsverksamhet för skolelever:

Eftermiddagsklubben vid Sammatin vapaa kyläkoulu, tfn 040 372 3882
Lohilammentie 299, 09220 SAMMATTI

Kontaktinformation

Välfärd
Serviceområdet för barn, unga & familjer

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola

Växeln (019) 3690

E-postadress

kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Morgon- och eftermiddagsklubbar för skolelever
Upp