Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Byggnadstillsyn

INVÅNARE

Byggnadstillsyn

Karstuvägen 4, 08100 LOJO
PB 71, 08101 LOJO
rakennusvalvonta(a)lohja.fi

Den som har ärende till byggnadstillsynen ska alltid gå via kundservicecentret i bottenvåningen.
Många ärenden som hänför sig till lov och tillstånd vid byggande kan också skötas vid kundservicecentret i bottenvåningen, öppet måndag - torsdag kl. 8.00 – 16.00 och fredag kl. 8.00 – 15.00. Kundservicecentret tillhandahåller alla ansökningsblanketter och -anvisningar, och tar även emot ansökningshandlingar, kompletteringar till dem mm. för vidarebefordran till byggnadstillsynen.

Byggnadstillsynens kundservice utan tidsbokning:

- tisdag  kl. 9.00 – 11.00

För övriga tider ska en separat överenskommelse göras med personen i fråga per telefon eller e-post.

Telefontider:

måndag och onsdag kl. 9.00 – 11.00
Övriga tider svarar vi i görligaste mån.

Ledande byggnadsinspektör Paula Mäenpää
-
tillståndsbeslut
 tfn 044 374 1391
 e-post paula.maenpaa(a)lohja.fi

Inspektöringenjör Matti Peltonen
– arbetsplatsbesök
   tfn 050 527 6218 
   e-post matti.peltonen(a)lohja.fi

Tillståndingenjör Nina Turpeinen
– beredning av tillståndsansökningar, tillståndsbeslut
    tfn 044 374 1390
   e-post nina.turpeinen(a)lohja.fi

Tiilståndingenjör Sanna Laaksonen
beredning av tillståndsansökningar, tillståndsbeslut
  tfn 050 308 0550
 e-post sanna.laaksonen(a)lohja.fi

Byggnadsinspektör Juhani Järvinen
– renovering och reparation, arbetsplatsbesök, inledande möten
   tfn 0500 475 158
   e-post juhani.jarvinen(a)lohja.fi

Inspektionsingenjör Juha Heikkinen
-
arbetsplatsbesök
  tfn 044 374 1399
  e-post juha.heikkinen(a)lohja.fi

Byråsekreterare Saarni Leena 
tfn 044 369 4475
e-post leena.saarni(a)lohja.fi

Byråsekreterare Kati Finer
tfn 044 369 4472
e-post kati.finer(a)lohja.fi

Byråsekreterare Tuula Lintuniemi (mån- ons)
 
tfn 044 362 1600
 e-post tuula.lintuniemi(a)lohja.fi

VVS-inspektörer:

VVS-tekniker Timo Oksa
tfn 050 596 5612
e-post timo.oksa(a)lohja.fi

Mätningsservice:

Mätningschef Leo Abrahamsson
tfn 019 369 4401

Byggnadstillsynsbyrån, som lyder under miljönämnden, har som uppgift att övervaka efterlevnaden av stadganden och bestämmelser som gäller byggande.

Byggnadstillsynen ser till att de mål som i lagstiftningen ställts upp för byggande och den bebyggda miljön uppnås. Det är frågan om beaktande av krav som är förknippade till exempel med planläggning, en bra stadsbild, säkerhet, sundhet och ändamålsenlighet samt allmänna intressen i byggande och användning av byggnader på ett sätt som stöder en hållbar utveckling.

Byggnadstillsynen är grovt indelad i tre huvuduppgifter:

– behandling av tillstånd som behövs för byggandet (tillståndsprocess)
– övervakning i byggskedet (teknisk inspektion)
– övervakning av underhållet av byggnader och bebyggd miljö (kontinuerlig övervakning)

Se också under byggnadsordningen och anvisningar om bygglov.

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Byggnadstillsyn
Upp