To 14.00 +2 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 6 m/s.
Pe 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, n 3 m/s.
La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 6 m/s.
Torsdag 22.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice

INVÅNARE

Seniorservice

Aktuellt 

På de här sidorna finns information om den service och de verksamhetsformer som Lojo stad erbjuder seniorer.Dessutom informerar vi här om aktuella ärenden.

Ansvarsområdet för seniorservice har hand om hemvården, stöd- och trygghetsservicen, stödet för närståendevård, dagverksamheten och boendeservicen för seniorer.

Ansvariga personer

Seniorservice
Serviceområdedirektör Tuula Suominen, tfn 044 374 1291
e-post: tuula.m.suominen(a)lohja.fi

Enheten för serviceplanering
Serviceplaneringschef Marja-Liisa Karjalainen, tfn 019 369 1270

Hemvård
Chef för hemvården Sirkka Kinnunen, tfn 050 357 4534

Institutions- och avdelningsvård för äldre
Överskötare Hannele Patjas, tfn 044 369 1121

Servicetorget för seniorer (på finska)

 Serviceguide för seniorer

Stöd för närståendevård

Hinderfri tillgänglighet i Lojo – Guide för rörelsehindrade

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice
Upp