Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 5 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 6 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Skolresor och -skjutsar

INVÅNARE

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo och farliga skolvägar för läsåren 2017-2018 samt 2018-2019

Staden beviljar skolskjuts för elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning om skolvägen för en elev i årskurs 0-4 är längre än 3 kilometer eller för en elev i årskurs 5-9 längre än 5 kilometer. Rätten till skolskjuts kan dessutom beviljas om skolvägen till vissa delar är farlig eller skolresan annars anses vara svår eller ansträngande för eleven. Farlighetsklassificeringen av skolvägarna finns tillgänglig via länkarna nedan. Om skolresan upplevs vara svår eller ansträngande för eleven, ska ett sakkunnigutlåtande (skolläkare eller motsvarande) om det bifogas till ansökan om skjuts.

Principer för skolskjutsar fr.o.m. 1.10.2017 (på finska)

Farliga skolvägar fr.o.m. 1.10.2017 (länk till Koululiitu)

Ansökningar om skoltransport lämnas in via Wilma

Ansökan om skolskjuts för nya elever för läsåret 2018-2019 ska lämnas in via Wilma senast 30.4.2018. Logistikenheten fattar skolskjutsbesluten och de är tillgängliga via Wilma fr.o.m. 14.5.2018 så att alla beslut är fattade senast 10.6.2018.

När du loggat in i Wilma hittar du ansökningsblanketten under ’Ansökningar och beslut’ – ’Blanketter’ och Giltighetstiden för beslutet om skjuts, samt senare skolbilens avgångstider, under punkten ’Utskrifter’ – ’TOT: Meddelande om skjuts’. Efter att beslutet har fattats hittar du besluten om skjuts under ’ansökningar och beslut’

Ansökan om skoltransport

Beslut om lediga platser vid skolskjutsarna fattas under höstlovet vecka 42 och skjutsarna inleds måndagen 24.10. Observera att elever som beviljats en ledig plats ska betala resan till chauffören redan i samband med resan. Resan kan betalas förutom med kontanter också med Matkahuoltos resekort för 22 eller 44 resor (barn under 12 år) eller ett värdekort som kan köpas på alla Matkahuoltos serviceställen. Priset för en resa på ledig plats är detsamma för alla barn under 17 år oberoende av resan med en engångsbiljett 1,70 euro/i ena riktningen.

 

Kontaktinformation

Välfärd
Serviceområdet för barn, unga & familjer

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola.

Växeln *019 3690
fax 019 369 4327

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
måndag-torsdag 8–16
fredag 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Skolresor och -skjutsar
Upp