Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 5 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 6 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Förskoleundervisning

INVÅNARE

FÖRSKOLEUNDERVISNING

Förskoleundervisningen är planmässig och målinriktad småbarnsfostran för sexåringar som anordnas i daghemmet eller skolan. Förskoleundervisningen följer grundskolornas verksamhetstider.

I Lojo ges förskoleundervisning i daghemmens heldags- och halvdagsgrupper och i förskolegrupper i Daghemmet Laban och Virkby skola samt i finskspråkiga skolorna  Karjalohjan koulu, Lehmijärven koulu, Maksjoen koulu, Mäntynummen yhtenäiskoulu, Nummenkylän koulu, Ojamon koulu, Perttilän koulu, Rauhalan koulu, Ristin koulu, Roution koulu, Sammatin koulu och Tytyrin koulu.

Förskoleundervisningen börjar i augusti och ansökningstiden är i början av året. År 2017 är anmälningstiden 16.1.-30.1.2017.

Anmälningsblanketteri finns på daghemmen, på Lojo stads kundservicecenter, adress Karstuvägen 4 samt på välfärdshuset, adress Fabriksgatan 26 eller ta utskrift av blanketten här. Anmälningen kan också göras elektroniskt.. 

Elektronisk ansökan om förskoleundervisning

Om ditt barn är redan i dagvården ange omfattningen av behovet av vård vid punkten mer information i ansökan om förskoleundervisning genom att välja ett av de följande alternativen:
- 1–2 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 20 % av avgiften för heldagsvård
- 2-3 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 40 % av avgiften för heldagsvård
- 3-4 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 60 % av avgiften för heldagsvård
- mer än 4 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 80 % av avgiften för heldagsvård.
Under skolloven, då ingen förskoleundervisning ges, faktureras heldagsavgift om barnet deltar i dagvården hela dagen.

Genom denna länk kan du meddela om mottagning av förskoleplats efter att du fått beslutet om förskoleundervisning per post.

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1190793&SID=7ea81841-fa34-448f-9b13-0bbf037f4fe4&dy=872062731

Om barnet behöver skolskjuts får vårdnadshavaren Wilma användarnamn för ansökandet av paula.virea-aihio@lohja.fi

 Ansökningstiden till förskoleundervisningen år 2017 är 16.1.-30.1.2017. 

 

Elevupptagningsområden på kartan
lågstadier (blått)
högstadier (rött)

Undervisningsplan

Meny

Föreskoletransport

 

Kontaktinformation

SMÅBARNSFOSTRAN
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola

Växeln *019 3690

E-postadress

kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Förskoleundervisning
Upp