To 14.00 +2 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 6 m/s.
Pe 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, n 3 m/s.
La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 6 m/s.
Torsdag 22.03.2018
Du är här:  STADEN / Registerbeskrivningar

STADEN

Lojo stads datasystembeskrivningar och personregisterbeskrivningar

I lagstiftningen om offentlighet
– Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 21.5.1999
– Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 1030/1999, 12.11.1999

föreskrivs att kommunen för att uppfylla offentlighetsprincipen bl.a. ska göra upp datasystembeskrivningar över sina dataystem och lägga fram dem.

Delegationen för informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen JUHTA har utfärdat en rekommendation för hur datasystembeskrivningar ska göras upp.

I persondatalagen 523/1999, 22.4.1999, finns föreskrifter om personregisterbeskrivningar.

I enlighet med dessa lagar och förordningar samt JUHTA:s och Finlands kommunförbunds instruktioner uppgörs registerbeskrivningar vid Lojo stad. Beskrivningarna läggs ut på de här sidorna efter hand som de blir klara.

Arbetet med att uppdatera registerbeskrivningarna på finska pågår som bäst. De svenska versionerna läggs ut här efter att uppdateringen är klar.

Du är här:  STADEN / Registerbeskrivningar
Upp