La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Närståendevård

INVÅNARE

Närståendevård

Stöd för närståendevård

Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen ska anordna inom ramen för sina anslag (Lag om stöd för närståendevård, 937/2005). Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar dels närståendevård för den vårdbehövande, dels annan social- och hälsovårdsservice enligt det som fastslås i den vård- och serviceplan som uppgörs för kunden. Stödet beviljas utifrån en bedömning av närståendevårdarens och den vårdbehövandes funktionsförmåga och resurser.

Ansökan om stöd för närståendevård ska göras skriftligt, och som bilaga behövs ett läkarutlåtande C. Blanketten kan skrivas ut från Lojo stads webbplats på lojo.fi. Man kan också be att få den tillsänd per post på tfn 044 375 0086. Ansökan inklusive bilagor postas till adressen på ansökningsblanketten. När ansökan har kommit in till dem som ansvarar för stödet, tar de kontakt med vårdaren och den vårdbehövande och kommer överens om ett hembesök för bedömning. Bedömningen består av observationer vid hembesöket, intervjuer med den vårdbehövande och närståendevårdaren samt en prövning av funktionsförmågan.

Beslutet gällande stödet för närståendevård fattas efter en bedömning av den sammantagna situationen och skickas skriftligt hem. Som bilaga till ett jakande beslut uppgörs ett avtal och en vård- och serviceplan.

Stödet för närståendevård av personer under 65 år sköts på handikappservicen. Mer information om stöd för närståendevård av personer under 65 år och hur man söker om det ges av:
Socialhandledare Tiina Taipalus tfn 044 374 3344
Servicesekreterare Eemeli Riihiaho tfn 044 375 0086 (anmälningar om ledighet i närståendevård)

E-post: fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Information om Medborgarkontot

En säker kommunikationskanal https://asiointitili.suomi.fi/
Så här sköter du dina ärenden elektroniskt inom Lojo grundtrygghetssektor

Mer information om närståendevård (på finska):

Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Närståendevård
Upp