La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Familjevård

INVÅNARE

Familjevård

Familjevård

Syftet med familjevården är att stödja familjen att orka och klara skötseln av en gravt handikappad familjemedlem. Familjevården kan antingen vara långvarig eller tillfällig beroende på den gravt handikappades och hans eller hennes familjs situation.

Tillfällig familjevård

Tillfällig familjevård är kortvarig och ofta regelbundet återkommande omsorg. Den ordnas vanligtvis för barn och unga som en specialomsorgstjänst enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Tillfällig vård anlitas när den ordinarie vårdaren behöver semester, fritid, vila eller befrielse från vårdarbetet under en viss tid av något annat skäl. Tillsammans med familjen avtalar man vid ett serviceplaneringsmöte om omfattningen och formen för den tillfälliga vården. Avtal om tillfällig vård kan ingås med personer som fyllt 18 år.
Vårdavgiften för tillfällig vård är uppdelad i ett vårdarvode och en kostnadsersättning som betalas till vårdaren. Servicen skrivs in i serviceplanen och specialomsorgsprogrammet.

Avtal om tillfällig familjevård (på finska)

Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Familjevård
Upp