La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Att söka till servicen

INVÅNARE

Att söka till servicen

Gör så här för att söka till seniorservicen:

Fyll i en ansökningsblankett (PDF på finska). Anvisningar om inlämning finns på blanketten. Vi rekommenderar att man lämnar in ansökan via ett medborgarkonto.

Blanketten för inkomstutredning  (PDF) behöver bifogas, om ansökan gäller hemvård, resursförstärkt serviceboende/ålderdomshem, trygghetstelefon eller färdtjänst.

Följande ska alltid bifogas blanketten för inkomstutredning:

– kontoutdrag eller kopia av pensionsbeslut och/eller verifikat över andra inkomster

– beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning)

– kontoutdrag eller verifikat över ränte- och/eller dividendinkomster 

Sökande som redan har lämnat in en inkomstutredning för fastställande av avgift för hemvård, institutionsvård eller boendeservice under året behöver inte lämna in blanketten på nytt. 

Pdf-formulär som fylls i på skärmen är bäst tillgängliga med webbläsaren Internet Explorer och den avgiftsfria pdf-läsaren Adobe Acrobat Reader DC.

Fastställande av avgift:

ålderdomshem eller avdelning (på finska)
hemvård (på finska)
boendeservice  (på finska)

Närmare information

Servicehandledning

mån–tor kl. 9–12
tfn 044 369 2444 

Servicehandledning och hänvisning organiseras utan tidsbokning även vid Geriatrikcentrets informationskontor.

Äldrehjälpen
Geriatrikcentret
Liessaarigatan 3
08100 Lojo 

Öppet:
tis och tor kl. 9–14 

https://asiointitili.suomi.fi/

Information om medborgarkonto

Elektronisk kommunikation inom Lojo grundtrygghetssektor (på finska)

Banketter 

Ansökningsblankett (på finska)
Blankett för inkomstutredning 

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Att söka till servicen
Upp